Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Praktijktraining Bodem en Koe Noord-Brabant

Rendement uit Bodem & Koe

U wilt uw bedrijf klaar maken voor de toekomst. Meer halen uit uw bedrijf, zoals beter ruwvoer van eigen land en gezonde koeien. Goede technische resultaten met lage(re) kosten.  Bijdragen aan en profiteren van betere ondergrondse biodiversiteit.

Uw doel is duidelijk, u ziet de mogelijkheden en u wilt aan de slag.

Herkenbaar? Geef u dan nu op voor de 3-jarige praktijktraining Bodem & Koe.
Deze leergang heeft als primaire focus: bodem. Want de kwaliteit van uw bodem bepaalt de kwaliteit en gezondheid van uw ruwvoer en daarmee van uw koeien. Gezonde koeien produceren langer en meer melk. En een gezonde bodem vormt de basis voor uw bovengrondse natuurwaarden.

De praktijktraining Bodem & Koe is een driejarige leergang van Groeibalans, PPP Agro Advies, Dirksen Management Support en Agrimaco. In de praktijktraining werkt u aan de ontwikkeling en het behoud van een gezonde bodem op uw bedrijf om kwalitatief hoogwaardig ruwvoer te produceren met een goede mineralenbalans. Zo kunt u een rantsoen samenstellen, gericht op een optimale vertering. De training bestaat uit 15 groepsbijeenkomsten en 12 individuele adviesuren op uw bedrijf. Lees meer