Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Info voor nieuwe deelnemers over KPI’s, scores en beloning: klik hier
De Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij (BBM) is een van de deelprojecten van het project Brabants Bodem. In dit project werken diverse partijen in Brabant samen, om de landbouw verder te verduurzamen en daaraan ook een verdienmodel gekoppeld te krijgen.

De BBM werkt met zogenaamde Kritische Prestatie-Indicatoren (KPI’s). Deze KPI’s geven boeren zelf inzicht in hun eigen duurzaamheidsprestaties. Dat biedt houvast om de bedrijfsvoering te optimaliseren. De verwachting is dat doelsturing met KPI’s steeds belangrijker wordt.

Prestatiebeloning voor jonge melkveehouders en melkveehouders in stimuleringsgebied (geldt dit jaar voor BBM 1 deelnemers, gestart in 2021)
Jonge melkveehouders (jonger dan 40 jaar) en melkveehouders wiens bedrijfslocatie in het stimuleringsgebied ligt kunnen in aanmerking komen van een prestatiebeloning. Het stimuleringsgebied bestaat uit de zogenaamde groenblauwe mantel en de attentiezone waterhuishouding uit de Omgevingsverordening van de provincie. Of je bedrijf in zo’n stimuleringsgebied ligt kun je via deze link bekijken. Vul linksboven op de kaart het adres van je bedrijf in en je ziet of je in een stimuleringsgebied ligt. Zo ja, dan kom je in aanmerking voor een prestatiebeloning. Klik hier voor meer info over de prestatiebeloning.

Uitvoering en begeleiding door collectieven voor agrarisch natuurbeheer, verenigd in BoerenNatuur Brabant
BoerenNatuur Brabant Oost-, West- en Midden vragen namens de deelnemers een subsidie aan en voeren de procesbegeleiding uit van dit project voor de verdere verduurzaming van de melkveehouderij, met een stimuleringsbijdrage als aansporing.

Verduurzaming in kaart met KPI’s
Met ondersteuning van gebiedsmedewerkers van de collectieven wordt de mate van duurzaamheid van deelnemende bedrijven in kaart gebracht. Dat gebeurt aan de hand van dertien zogenaamde Kritische Prestatie Indicatoren, de zogenaamde KPI’s. Negen indicatoren komen uit de KringloopWijzer. Voor het in kaart brengen van de groene indicatoren, die niet in de Kringloopwijzer staan, krijgen de deelnemers ondersteuning van BoerenNatuur Brabant. Naast het in beeld brengen van de zogenaamde nul-situatie moet een deelnemer ook de ambitie van het bedrijf in beeld brengen, voor de komende 3 jaar, dat is de duur van de stimuleringsregeling regeling. Dit is een soort prognose en hier zijn geen verplichtingen aan verbonden.

Beloning voor prestaties op het gebied van duurzaamheid
De deelnemers kunnen drie jaren lang een stimuleringsbijdrage ontvangen voor hun prestaties op het gebied van verduurzaming. Aan de score op de 13 KPI’s is een stimuleringsbijdrage gekoppeld. In het beste geval kan dat oplopen tot € 5.000 per jaar en dat drie jaren op rij.

Van stimuleren naar belonen!
Met een stimuleringsregeling als BBM wil je een beweging in gang zetten. De grote vraag is ‘hoe kan de tijdelijke beloningsregeling BBM aanzet zijn tot nieuwe verdienmodellen vanuit de markt, in lijn met de maatschappelijke wens tot verduurzaming?’ De eerste antwoorden dienen zich al aan.

Meer voordelen voor deelnemers BBM
De tweede nieuwsbrief BBM maakt melding van een aantal relevante voorbeelden waar de deelnemers aan de BBM nu al profijt van kunnen hebben. Omdat de mate van de duurzaamheid van je bedrijf aantoonbaar is met de KPI’s van de BBM-regeling, kun je als ondernemer voordelen behalen bij zaken die ertoe doen voor je bedrijf:

  • De provincie hanteert de BBM-score in combinatie met een veebezetting van maximaal 2 G.V.E. per hectare voor de uitzonderingsregel stalaanpassing in haar ‘Handreiking Natuurinclusieve Melkveehouderij’.
  • Aan de totaalscore op de BBM is een duurzaamheidsscore gekoppeld die je kunt gebruiken bij inschrijven op pachtgronden van diverse organisaties, waaronder de pachtgronden van Groen Ontwikkelfonds Brabant (G.O.B.).
  • De Rabobank ontwikkelt een regeling waarbij 0,2% rentekorting geldt voor duurzame melkveehouders, gebaseerd op de BBM-score.
  • Agrifirm biedt diverse gratis kennissessies aan.

Er wordt nagedacht over mogelijkheden voor uitbreiding, zoals voor de akkerbouw.

*Brabants Bodem is een project waarbij elf partijen samenwerken om een robuuster verdienmodel te ontwikkelen voor die ondernemers die bijdragen aan het verbeteren van water- en bodemkwaliteit, klimaat en biodiversiteit. Het Ministerie van LNV, de Provincie Noord-Brabant en Waterschappen De Dommel, Brabantse Delta en Aa en Maas, financieren de BBM-regeling.

Meer informatie over BBM

Aanmelden voor de nieuwsbrief: beheer@boerennatuurbrabant.nl  Vermeld: ‘Aanmelding Nb BBM’

Voorgaande nieuwsbrieven download je in onderstaande tabel.

Veel gestelde vragen en antwoorden: download
Meer weten over Brabants Bodem: klik hier

Downloads

Opname webinar presentatie over Kruidenrijk Grasland van Nick van Eekeren van Louis Bolk Instituut

  • Wat is kruidenrijk grasland
  • Waarom kruidenrijk grasland
  • De teelt van kruidenrijk grasland
DOWNLOAD
Slides presentatie over Kruidenrijk Grasland van Nick van Eekeren van Louis Bolk Instituut DOWNLOAD
Analyse Deelnemers BBM 2023 DOWNLOAD
Onderzoek Louis Bolk Instituut: BBM in relatie tot beleidsopgaven, 2022, Nick v Eekeren ea DOWNLOAD
Wat zeggen Prestatie Indicatoren echt over biodiversiteit? (Artikel uit De Levende Natuur) DOWNLOAD
Opname van de kennissessie stallenbesluit van 20 juli DOWNLOAD
Video Biodiversiteitsmonitor 2022 DOWNLOAD
Brochure Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij 2022 DOWNLOAD
Indicatoren BBM, scores en beloning DOWNLOAD
Modelcontract / Deelnemersovereenkomst BBM DOWNLOAD
Presentatie invullen gegevens uit KringloopWijzer op aanvraagformulier deelnemers 2022 DOWNLOAD
Presentatie rol collectieven en inventarisatie groene indicatoren voor deelnemers 2022 DOWNLOAD
Presentatie indicatoren BBM en beloningsreling DOWNLOAD
BBM pakketten overzicht DOWNLOAD
Flyer Kosten-batenanalyse BBM DOWNLOAD
BBM Nieuwsbrief nr 10 (april 2024) DOWNLOAD
BBM Nieuwsbrief Nr 9 (januari 2024) DOWNLOAD
BBM Nieuwsbrief Nr 8 (november 2023) DOWNLOAD
BBM Nieuwsbrief Nr 7 DOWNLOAD
BBM Nieuwsbrief Nr 6 DOWNLOAD
BBM Nieuwsbrief Nr 5 DOWNLOAD
BBM Nieuwsbrief Nr 4 DOWNLOAD
BBM Nieuwsbrief Nr 3 DOWNLOAD
BBM Nieuwsbrief Nr 2 DOWNLOAD
BBM Nieuwsbrief Nr 1 DOWNLOAD