Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Previous slide
Next slide

Dit project is succesvol afgerond

Na de goede resultaten met project 100haPKG1.0 in 2022, stelde Waterschap De Dommel voor 2023 opnieuw budget ter beschikking om grondeigenaren binnen haar werkgebied kennis te laten maken met Productief Kruidenrijk Grasland (PKG). Omdat de zaadkosten hoger zijn dan voor regulier grasland en het gewas nog betrekkelijk nieuw is konden grondeigenaren zich inschrijven voor project 100haPKG2.0 om vergoeding van de zaadkosten en een stukje begeleiding bij de teelt te ontvangen. Boeren bleken opnieuw enthousiast!

Veelsnijdend mes
Met name melkveehouders zien het mes van meerdere kanten snijden. PKG past prima in hun bedrijfsvoering en levert goede resultaten voor de melkproductie. De teelt vraagt minder hulpstoffen omdat de vlinderbloemigen in het zaadmengsel stikstof uit de lucht binden en de kruiden hebben minder behoefte aan beregening. Daarnaast gooit PKG hoge ogen voor bodemgezondheid en biodiversiteit met de diepwortelende, bloeiende kruiden.

Dat verdient zich nog eens extra terug voor deelnemers aan de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij (BBM) in hun KPI-score. Zo raken verschillende projecten elkaar. Voor het waterschap zijn watervasthoudend vermogen, lagere afstroming van stoffen en bodemgezondheid de belangrijkste motivatie.

Kennisdelen
Voor de deelnemers aan het project is het toch even schakelen want PKG vraagt net wat andere zorg dan de reguliere teelt. Ook de beweiding wordt anders ingezet om de kruiden in de PKG graslanden te behouden. Met de ervaringen van pioniers en van het eerste project in 2022 is al heel wat kennis opgedaan. De deelnemers 100haPKG2.0 konden aansluiten bij een webinar met Harm Rijneveld, docent aan HAS Hogeschool. Terugkijken: zie downloadmatrix.

Resultaten project Net als in 2022 was er ook nu meer animo dan ingeschat. Met aanvullend budget van de RABObank konden toch alle aanvragen gehonoreerd worden. Het project betaalde aan 53 boeren vergoeding uit voor 151ha PKG.
Artikel: Monoculturen vs Kruidenmengsels, Louis Bolk Instituut DOWNLOAD
Presentatie Productief Kruidenrijk Grasland, Harm Rijneveld, 2023 DOWNLOAD
Presentatie voedingswaarden en beweiding PKG, Henk Kerkers 2023 DOWNLOAD

Project 100haPKG2.0_2023 in het kort:
Ook voor 2023 stelde Waterschap De Dommel budget beschikbaar aan BoerenNatuur Brabant Midden om nieuwe deelnemers kennis te laten maken met Productief Kruidenrijk Grasland (PKG) binnen haar werkgebied. Het project 100haPKG2.0 was opengesteld van 1 juli tot 1 augustus 2023 Het project is afgerond, de vergoedingen zijn uitbetaald. Het project voorzag in een bijdrage in de zaaigoedkosten met een maximum van 500 euro/ha voor max. 3 ha. De minimaal in te zaaien oppervlakte was 1 ha.

De regeling:

  • U bepaalt zelf hoe u het perceel bewerkt en inzaait in het najaar van 2023.
  • U bepaalt zelf welk zaadmengsel / leverancier u gebruikt. Het moet Productief Kruidenrijk zijn met minimaal 8 kruiden, waaronder 4 vlinderbloemige. (Dus geen gras/klaver etc.)
  • We gaan uit van 40 kg zaad per ha.
  • De maximale oppervlakte die we vergoeden is 3 ha (120 kg), het gaat tenslotte om een kennismaking.
  • Wie het eerst komt, die het eerst maalt! Aanvragen worden gehonoreerd op volgorde van binnenkomst. Nieuwe deelnemers gaan echter voor.
  • Wij organiseren een webinar om een goede opkomst en rendement uit het PKG te krijgen. Uw deelname is daarbij gewenst.
  • In een of meerdere veldbijeenkomsten komen we graag met uw collega’s kijken naar de resultaten. Samen leren van elkaars ervaringen is een van de doelstellingen van het project. Daar zijn voor u geen kosten aan verbonden.

Nog even ter herinnering:
Productief Kruidenrijk Grasland heeft meerdere voordelen boven regulier gras of gras/klaver. Het is een meer robuust gewas wat droogte beter doorstaat, het heeft een mooie gewasopbrengst bij droogte en verbetert de bodem doordat enkele kruiden zeer lange en stevige wortels hebben. Er zijn eigenlijk geen echte nadelen als het gewas met aandacht en vakmanschap geteeld wordt.

Het verbeteren van de bodem, waaronder toename van de infiltratiecapaciteit en de droogte-bestendigheid van het gewas, is reden voor het waterschap om geld te investeren in de kennismaking met ‘Productief Kruidenrijk Grasland’ (PKG).

Veldexcursies PKG 2023 (foto’s: M.Leesberg)

Kruidenrijk grasland met rode- en witte klaver, smalle weegbree en chicorei in een droog grasland geeft toch nog een mooie opbrengst (Foto: P. Kerkhofs)