Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

‘Petje af’ voor de collectieven

Petje af voor de bestuurders van de collectieven, als ze geweten hadden waaraan ze begonnen als bestuurslid dan hadden ze het wellicht niet gedaan.

Als algeheel coördinator van ZeeBra voor de Brabantse en Zeeuwse collectieven werk ik nauw samen met alle besturen en ik neem mijn petje af voor alle bestuurders. Ze zijn vanuit hun ANV’s gevraagd of ze in het bestuur van het collectief wilde plaatsnemen maar wisten niet wat er op ze afkwam. En het is heeel veeel gebleken. 

De uitgangspunten van het nieuwe stelsel voor agrarisch natuur en landschapsbeheer waren eenvoudig en aanlokkelijk. Vereenvoudiging, dicht bij de boer, veel regie bij de collectieven, duidelijke natuurdoelen en veel flexibiliteit …. allemaal aantrekkelijke uitgangspunten.  De werkelijkheid was veel minder eenvoudig voor de besturen want ze werden geconfronteerd met bijvoorbeeld complexe regelgeving, veel administratie, kwaliteitshandboeken en certificering, overheden die de kunst van het loslaten nog niet helemaal beheersten, controles op beheer en financiële tekorten.

De bestuurders hebben een prachtig resultaat neer weten te zetten. De collectieven hebben ondersteund door ZeeBra, in de verschillende gebieden een prima palet van beheer gerealiseerd waarbij hoge verwachtingen zijn over het behalen van de gestelde natuurdoelen. Alle budget is ingezet, de collectieven hebben goed werk geleverd want ze hebben hun certificaat behouden en de samenwerking binnen de besturen is goed en tussen de collectieven wordt ook intensief samen gewerkt. Petje af dus.

Ik ben blij dat wij als ZeeBra de kans hebben gekregen om de collectieven te ondersteunen. Het is een heel intensief traject geweest met vallen en opstaan maar we hebben er samen een heel mooi resultaat behaald. Ik zeg dit mede namens mijn collega’s binnen ZeeBra.

Erik van Moorsel Algeheel coördinator bij ZeeBra