Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Oproep aan boeren om keverbanken aan te leggen

In 2017 werd vanuit het Interreg-project PARTRIDGE de eerste keverbank op Nederlandse bodem aangelegd in onze provincie. De van oorsprong Britse maatregel is momenteel door veel agrarische collectieven overgenomen als reguliere beheermaatregel. Zo ook door de Brabantse collectieven. Hierbij doen de collectieven een oproep aan deelnemers om in het voorjaar van 2021 nieuwe keverbanken aan te leggen op hun akkers.

_DSC0074 - kopie.JPG
Schematische weergave keverbank.jpg

Een keverbank is een opgeploegde strook, midden op een perceel, hoofdzakelijk bestaande uit polvormende grassen. Door de verhoogde ligging blijft de strook droger en warmt hij sneller op. Bovendien vinden er op de keverbank geen bewerkingen plaats. Deze omstandigheden zorgen voor ideaal leefgebied voor nuttige insecten die op natuurlijke wijze plaaginsecten te bestrijden. Voor een optimale werking zou om de 50 meter van een akkerrand een keverbank moeten liggen. Verder biedt de keverbank broedgelegenheid voor patrijs en graspieper en voedsel en dekking voor andere akkervogels.

2017-10-17-ploegen.jpg

Door minimaal 6 keer (afhankelijk van de grondsoort) rond te ploegen ontstaat een verhoging van 80cm. Deze zal na inklinking de gewenste hoogte van minimaal 60cm behouden. Hierna wordt deze strook eenmalig ingezaaid (bij voorkeur handmatig) met een graskruidenmengsel. De keverbank zelf is 3 meter breed en wordt aan één kant ondersteund door een 3 meter brede braakstrook. Deze strook mag heel het seizoen ondiep bewerkt worden. De braakstrook biedt een snellere opwarming voor vogels en insecten en verbeterd de toegankelijkheid van de keverbank voor vogels. 

Deelnemers worden vergoed voor de aanleg en het beheer en ontvangen een inkomstenderving voor de ondergrond. Deze jaarlijkse vergoeding bedraagt € 2.530,38 per hectare op kleigronden en € 2.012,65 op zandgronden. Voor interesse in aanleg komend seizoen kunt u contact opnemen met uw veldcoördinator. 

Meer info: