Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Opnieuw kansen voor melkveehouders met de BBM-regeling

Omdat de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij (BBM) handvatten biedt om stap voor stap te verduurzamen met behulp van heldere indicatoren, besloten al bijna 450 melkveehouders mee te doen aan de regeling. Er komt een nieuwe ronde in zicht.

Dubbele doelstelling 
De inzet van deze nieuwe ronde is tweeledig en ambitieus. Enerzijds wil men nog eens 150 nieuwe melkveehouders de kans bieden om hun bedrijf te verduurzamen met BBM. Anderzijds wordt voor bestaande deelnemers de mogelijkheid voorbereid om vijf jaren deel te nemen aan de BBM i.p.v. de oorspronkelijke drie jaren.

Ook wat je al gedaan hebt wordt beloond
Deelnemers uit de voorgaande rondes zijn blij dat ook de stappen die zij al eerder gezet hebben, in de regeling worden gewaardeerd. Je uitgangspositie bepaalt jouw startscore op de Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) en telt meteen mee voor de beloningsregeling. Nieuwe inspanningen voor duurzaamheid leveren extra punten op en worden ook 1 op 1 uitbetaald. 

Zelf aan de knoppen
Met de nieuwsbrief van BBM (klik hier voor de nieuwsbrief) blijven deelnemers goed op de hoogte van kansen en ontwikkelingen die hen aanspreken. 
Tegelijk krijg je als ondernemer met de BBM zelf een beeld van de duurzaamheid van je bedrijf en de scores geven je inzicht in het effect van maatregelen voor de duurzaamheid van jouw bedrijf. Dat geeft richting: welke knoppen geven voor jouw bedrijf het gewenste effect? De ondernemer blijft zelf aan het stuur!

Binnenkort: uitspraak openstelling vierde ronde
De projectpagina van BBM op de website van BoerenNatuur Brabant (voorheen Collectief ANB Brabant) bevat veel informatie over het project: klik hier voor de projectpagina BBM. Onderaan de pagina vind je interessante downloads. Op binnenkort wordt een besluit van Gedeputeerde Staten over de vierde openstelling van de regeling voor 2024 verwacht. Nieuws hierover vind je op dezelfde projectpagina.