Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Onthulling infopaneel weidevogels

Infopaneel bij nieuwe bloemenrand in De Bleken

De onthulling van het eerste infopaneel  bij de akkerranden bij familie Van der Pas,  in  Heeswijk-Dinther laat een mooie samen werking zien tussen natuurpartijen en boeren. Boeren zaaien akkerranden, goed voor vogels en biodiversiteit. Dit werd tijdens de onthulling benadrukt door de voorzitter van ANB Oost Herman Wijdeven. ANB Oost Brabant is de organisatie die contracten afsluit met boeren voor het inzaaien van bloemenranden en initiatiefnemer voor dit paneel.

Het infopaneel is tot stand gekomen door samenwerking van verschillende partijen. Gijs van den Brink (SBNL) vertelde hoe belangrijk het is dat er iets gebeurt voor de akker- en weidevogels. Deze prachtige vogels gaan al jaren achteruit en veel soorten komen op de rode lijst als er niets verandert. Al zijn het maar kleine stapjes, dan nog heeft het zin. SBNL subsidieert goeie initiatieven voor de natuur en gaf de eerste financiële aanzet voor het maken van dit infopaneel.  Ook Brabants Landschap en de weidevogelwerkgroep Bernheze zijn er actief bij betrokken. Het belang van de weidevogelwerkgroep werd door alle partijen onderstreept. De gepassioneerde inzet van hen is van groot belang voor de overlevingskansen van de akker en weidevogels. De provincie Brabant, Waterschap AA en Maas en ZLTO ondersteunen het geheel.

Prachtige bloemenranden goed voor vogels, vlinders en bijen.

Na de onthulling was er een veldexcursie langs de akkerranden met uitleg over de bloemenranden door Jochem Sloothaak van Brabants Landschap. Hij wist de aanwezigen uitermate te boeien met zijn uitleg over de betekenis van de akkerranden. Goed voor voedsel, schuilgelegenheid en de mogelijk om voort te planten voor veel dieren.

Deze bloemrijke akkerranden zijn nu op veel plaatsen te zien. Zoals in de Bleken (Heeswijk – Dinther) waar ze nu volop in bloei staan. Goed voor vlinders, bijen en andere insecten. Na de bloei is het zaad weer uitermate goed voer voor veel vogels.