Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Onthulling infopaneel Collectief Agrarisch Natuurbeheer Oost Brabant!

Het bestuur van het Collectief Agrarisch Natuurbeheer Oost Brabant (ANB Oost Brabant) nodigt u hierbij uit voor de onthulling van het infopaneel. Met het infopaneel laten boeren zien dat ze biodiversiteit bevorderen.

In het kader van agrarisch natuurbeheer zijn er infopanelen ontwikkeld. Het infopaneel draagt de boodschap uit dat boeren voor akkerranden kiezen. Dit is goed voor de biodiversiteit. En in het bijzonder voor akker- en weidevogels. Een stimulans voor flora en fauna.  Deze infopanelen worden geplaatst bij akkerranden. Het eerste infopaneel zal op vrijdag 5 juli a.s. geplaatst worden in Velp bij Grave.

De onthulling ervan vindt plaats bij familie Hermanussen,  langs de Hertogswetering tussen Grave en Velp (zie kaartje).

Programma:
13.15  Ontvangst met koffie/thee en koek
13:30  Opening door de heer Herman Wijdeven, voorzitter van Collectief ANB Oost-Brabant
13:45   Woordje door wethouder van de gemeente Grave
14.00  Onthullen infopaneel door Herman Wijdeven, wethouder en Louis Hermanussen (deelnemers aan agrarisch natuurbeheer)
14:15  Mogelijkheid om deel te nemen aan een korte veldexcursie naast de akkerranden
14:45  Afsluiting

Het bestuur hoopt u te kunnen begroeten.
Met vriendelijke groet,
Herman Wijdeven, voorzitter Collectief Agrarisch Natuurbeheer Oost Brabant (ANB Oost-Brabant)

Locatie onthulling infopaneel Grave/ Velp 5 juli 2019