Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Het effect van verschillende bloemenmengsels op de biodiversiteit van vogelakkers. Door HAS studenten voor ANB Oost-Brabant

Het eindrapport HIER kunt u hier downloaden. Het is bedoeld voor (beleids-)medewerkers van provincies en gemeenten, voor agrarische collectieven -en natuurverenigingen, ecologische adviesbureaus en iedereen die professioneel bezig met het wel en wee van akkervogels.