Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Onderzoek op de Vogelakker

Wij zijn Adam, Finette, Floris en Max en volgen de opleiding toegepaste biologie aan de HAS in Den Bosch. Op dit moment zijn wij bezig met een project dat plaats vindt op de vogelakker in AgroProeftuin De Peel. Hier worden verschillende plantenzaad mengsels getest. We kregen van Jan Ottens (veldmedewerker van Collectief ANB Oost-Brabant) de ruimte om een eigen onderzoek op te stellen op deze akker. We besloten om te kijken naar het verschil in biodiversiteit tussen 3 zaadmengsels. Hiervoor hebben we 3 metingen van een uur verricht, waarbij de vlinders en bijen die hierop afkwamen geteld en genoteerd werden. Ook hebben we de begroeiing op naam gebracht en de plantendichtheid gemeten. We hebben voor dit onderzoek gekozen aangezien we op deze manier de verschillende interesse op de vlakken van plant, dier en ecologie kunnen combineren.

HAS studenten: Adam, Finette, Floris en Max