Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Onderzoek effect Vogelakkers op biodiversiteit door HAS studenten voor ANB Oost-Brabant

Effect van bloemenmengsels op de biodiversiteit
Tussen mei en augustus 2019 vond onderzoek plaats naar het effect van verschillende bloemenmengsels op de biodiversiteit van vogelakkers. Het onderzoek is uitgevoerd door HAS Hogeschool in opdracht van Agrarisch Natuurbeheer Oost- Brabant. Het onderzoek heeft plaatsgevonden op het proefveld van Agro Proeftuin de Peel in Zeeland. Jan Ottens, veldmedewerker van Agrarisch Natuurbeheer Oost-Brabant heeft de begeleiding gedaan.

Oplossing achteruitgang biodiversiteit door gebruik vogelakkers?
In de wereld gaat de biodiversiteit sterk achteruit, doordat populaties verdwijnen of moeten verhuizen door de toenemende landbouw. Een mogelijke oplossing op de achteruitgaande biodiversiteit is het gebruiken van vogelakkers. Een onderzoek naar vogelakkers is al eens uitgevoerd, echter is nog niet bekend op welke manier verschillende bloemenmengsels de biomassa van voorkomende geleedpotigen in de bloemstroken beïnvloeden.

Twee experimenten
Met dit onderzoek werd in twee experimenten onderzocht, wat het verschil van de bloemstroken en de luzerne stroken op de biomassa was en wat het effect van de verschillende bloemenmengsels was op de biomassa. Er werden twee experimenten gedaan en voor beide werd het gemiddelde aantal aangetroffen plantensoorten berekend en de gemiddelde biomassa. Experiment één liet geen significant verschil zien in zowel het gemiddelde aantal plantensoorten in de luzerne en bloemstroken als de gemiddelde biomassa van de bloemstroken. Experiment twee daar zijn in het nieuw meerjarig mengsel de meeste aantal plantensoorten aangetroffen. De biomassa was in het nieuw éénjarig mengsel het hoogst. Ook bevatte het nieuw éénjarig mengsel naar verhouding de meeste uitgekomen planten. Het advies is, aan de hand van dit onderzoek, om het nieuw éénjarig mengsel te gaan gebruiken als standaard zaaimengsel voor de vogelakkers.

Eindrapport
Het eindrapport kunt u downloaden op www.boerennatuurbrabant.nl Het is bedoeld voor (beleids-)medewerkers van provincies en gemeenten, voor agrarische collectieven -en natuurverenigingen, ecologische adviesbureaus en iedereen die professioneel bezig met het wel en wee van akkervogels.

HAS studenten met onderzoeksrapport Vogelakker Collectief ANB Oost-Brabant