Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

NIL coach te gast bij ANV Kempenland

We werden verwelkomd met koeienvlaaien, op de boerderij van Wim en Harriette en Lina van Roessel. Op uitnodiging van ANV Kempenland kwam Toon Jansen, coach voor NatuurInclusieve Landbouw (NIL), de achtergronden en de mogelijkheden met NIL toelichten. De uitnodiging was breed uitgezet, zodat ook andere geinteresseerden zich konden informeren.

Toon weet de aandacht goed vast te houden met voorbeelden die hij rechtstreeks uit de praktijk haalt en hij is in staat om snelle rekensommetjes te maken, die meteen een beeld geven van de impact van een wijziging in de bedrijfsvoering.

Aansprekende voorbeelden, waarbij Toon de melkkoe inzet als referentie, luister maar eens mee: Zuinig zijn op je organische stof, dat is de sleutel voor de vitaliteit van je bodemleven, het hele scala van kever en regenworm tot de kleinste bodemorganismen. Onderschat ze niet, er werkt een leger met de massa van 5-30 koeien ondergronds aan je bodemkwaliteit. En als de bacterien zich lekker voelen, dan is je bodem in orde. Dat is eigenlijk niet anders dan in de pens van een koe.

Toon is niet bang voor duidelijke uitspraken. Zo stelt hij dat wie melk drinkt ook vlees zou moeten eten en dat je eigen mest het beste werkt op je eigen bedrijf. En evenzo geeft Toon aan dat het streven naar groei behoort bij het oude model, terwijl balans, rust en kwaliteit meer bij natuurinclusief denken passen. Maar je moet niet bang zijn voor vernieuwing.

‘Wat moeten wij nu doen om in aanmerking te komen voor ondersteuning met NIL ?’ Wel, het is de kunst om te vormen naar een economisch rendabel bedrijf met inzet van de volgende drijfveren.

  1. kwaliteit van bodem en water verbeteren
  2. biodiversiteit benutten en kringlopen sluiten
  3. zorgdragen voor een aantrekkelijk landschap

De zaal reageerde levendig met vragen en zo werd duidelijk dat aanmelding in dit stadium vooral orienterend is. In een gesprek met een ondernemerscoach kan duidelijk worden waar je motivatie zit en hoe je kansen liggen. Op basis daarvan kun je besluiten of je verder kunt/wilt.

De avond werd besloten met een portret van de bijzondere boerderij ‘de Regte Heijden’, waar we te gast waren. Hier zijn ze niet bang voor vernieuwing! Voor de gelegenheid was de boerderijwinkel open voor de gasten.