Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Previous slide
Next slide

Nieuwe veldcoördinator ANV-gebied Drimmelen, Moerdijk e.o.


Mijn naam is Gijs Smits van Oyen, ik ben opgegroeid op een biologisch gemengd bedrijf in Drimmelen. Daar houden wij Aberdeen Angus vleesvee en hebben wij akkerbouw, met gewassen zoals aardappelen maar ook groenten als wortelen, pompoenen en rode bieten. Verder beheren we nog een aantal bosjes, grienden en dergelijke. Ook doen we aan agrarisch natuurbeheer, zo hebben we vogelakkers en verschillende randen. Zelf heb ik drie jaar landbouw gestudeerd in Engeland, en ben nu mijn studie Plantenwetenschappen aan het afronden in Wageningen. De komende jaren wil ik mij richten op het bedrijf thuis, en aan de slag gaan als nieuwe veldcoördinator voor de ANV in het gebied Drimmelen, Moerdijk en omgeving.

Gijs