Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Nieuwe samenwerking ANV ‘s / groenverenigingen in De Peel

Vanaf 2015 is het Collectief ANB Oost-Brabant nu actief. Dit is ontstaan omdat de overheid niet langer met de individuele boer aan de slag wilde. Er zijn toen groepen boeren gevormd die een gezamenlijk doel hadden om de natuur op te krikken door natuurbeheer op agrarisch grond tegen betaling. Zo heeft Oost-Brabant zich ook gecommitteerd om het gezamenlijk op te pakken en is het namens de toen nog 6 lokale ZLTO’s via PION opgeschaald. Ik was toen als bestuurder vanuit Pion medeoprichter van Collectief ANB Oost-Brabant afgekort COB dat 1 januari 2016 van start is gegaan. Het collectief verzorgt, begeleid en controleert de beheer overeenkomsten die worden afgesloten via RVO. Ook gaat de gehele financiële afhandeling via het COB.  

Op zich is dit redelijk geslaagd alleen zowel de individuele ZLTO als regionaal was men zeer terughoudend. Vooral in De Peel is agrarisch natuurbeheer nog een onbekend en dus onbemind begrip. 

Beheerovereenkomsten

Er zijn de afgelopen 6 jaar toch flink wat beheerovereenkomsten gesloten naar volle tevredenheid van de ondernemers. Maar we merken wel dat de lokale ZLTO’s er nog relatief weinig energie in stéken en ik als afgevaardigde vaak een roepende in de woestijn was.

Ondertussen ontstond er een nieuwe ANV Speelslandschap in Deurne wat voor mij het signaal was dat er wel behoefte is. In overleg met de lokale ZLTO’s heb ik toen alle ANV’s en groenverenigingen die in De Peel actief zijn, bijeengebracht en daaruit is een 2-jaarlijks overleg gegroeid die zich gaat aansluiten bij Collectief ANB Oost-Brabant. 

Verenigd

Zo zijn we verenigd en kunnen we meeliften met de activiteiten en ontwikkeling die regionaal door het COB worden georganiseerd. Ook bestuurlijk worden we na 1 januari vertegenwoordigd in het COB-bestuur. In land van Cuijk zal een bestuursfunctie worden geschrapt omdat daar de ANV ’s door de gemeentelijke herindeling meer gaan samenwerken. Deze vrijgekomen zetel mag door De Peel worden ingevuld. 

De procedure voor de invulling van deze functie loopt. Dit gaat waarschijnlijk betekenen dat we vanaf 1 januari met 2 mensen uit De Peel vertegenwoordigd zijn.   

Aangesloten zijn zoals het er nu voorstaat ANV Asten, Summers Landschap, Speelslandschap Deurne, Laarbeeks Landschap, De Groene Heerlijckheid Gemert en Bakels-Gemerts Landschap. 

In vele van de lokale natuurverengingen is de ZLTO ook vertegenwoordigd zodat deze binding behouden blijft. Dit is goed voor de noodzakelijke samenwerking die we beogen en de lijnen blijven kort. 

We hopen op een constructieve samenwerking met alle verenigingen en hun omgeving. 

Wim Meulenmeesters, bestuurslid COB Oost-Brabant.   

Afb.: Wim Meulenmeester