Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Nieuwe pakketten ‘bodem’ eerste dag al overtekend!

“Ik zie den bojjum”, hoor je mensen wel eens klagen, wanneer ze in de portemonnee kijken. Vooral als het hun eigen portemonnee betreft. Den bojjum zagen we afgelopen zomer ook bij de bodempakketten, toen we die open stelden. De bedoeling was 75 ha aan de man te brengen. Een hele klus, zo leek het! Echter: binnen 1 dag was er al belangstelling voor ruim 100 ha! Gelukkig wist ons Collectief er nog eens 50 ha bij te krijgen. Maar zelfs die waren al meteen vergeven. Dus zagen wij ook hier snel den bojjum. Een nieuwe beheerovereenkomst voor het pakket ‘bodem’ kan daardoor helaas niet meer. Toegegeven dat het een luxe probleem is, in vergelijking met boven vernoemde klagers.

Deelnemer Marc Lamers uit Oeffelt runt samen met zijn ouders een akkerbouwbedrijf te Beugen. Terwijl broer Sander de melkveetak beheert. Als akkerbouwer en tevens monsternemer voor bodemanalyses, beseft hij als geen ander het belang van een goede bodem. Hij is daarom blij met de nieuwe bodempakketten en twijfelde niet om snel mee te doen.
Met ruim 18 ha is hij deelnemer aan het pakket ‘bodem’.
“Goeie zorg voor de grond, dat is de basis van je bestaan als boer”, zegt hij. “De grond krijgt een betere sponswerking en bewerkbaarheid. En we hebben voldoende stalmest”, vervolgt Marc.
Hiermee slaat hij de spijker op de kop. Want het is bekend dat 1% stijging van de humus goed is voor 400 m³ extra vochthoudend vermogen! En het stikstof leverend vermogen stijgt met 25 kg N/ha/jaar!

Waterschap AA en Maas stelt budget beschikbaar in haar werkgebied. Dit om de organische stof (humus) te verhogen op percelen met een %os lager dan 3. De Collectieven kunnen de beheerovereenkomst hiervoor afsluiten. Momenteel is het budget echter uitgeput.

Marc Lamers:
“Minder beregenen en een betere benutting van de mineralen. Welke boer wil dat niet?”

Voor de pakket voorwaarden zie: https://boerennatuurbrabant.nl/wp-content/uploads/2019/03/20181212- Pakket-bodemverbetering-definitief.pdf

Grond zonder humus is een bodemloze put!

Jan Ottens (veldmedewerker ANB Oost Brabant)