Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

‘Nieuwe kansen met de Biodiversiteitsmonitor (BBM)’

Stimuleringsregeling BBM motiveert boeren

Op 10 februari opende gedeputeerde Elies Lemkes-Straver de derde ronde van de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij* (BBM). Er kunnen opnieuw 150 Brabantse melkrundveehouders meedoen aan deze stimuleringsregeling (Aanmelden vóór 1 mei: KLIK HIER!). Reden genoeg om de boer op te gaan met veldmedewerker van Collectief Midden, Nelis Klaasen, om eens te horen hoe het de deelnemers uit de eerste rondes vergaat.

Waardering voor de stappen die je al genomen hebt

Op de vroege vrijdagochtend worden we verwelkomd met koffie op het erf van Antoin Rieswijk, melkveehouder te Riethoven. Antoin kreeg al vaak nul op rekest als hij aan regelingen mee wilde doen. Zoals zoveel collega’s heeft zijn bedrijf te kampen met de hoge gronddruk in De Kempen.

De eerste ronde BBM liet hij voorbijgaan. Maar toen vorig jaar de tweede ronde BBM gestart werd besloot Antoine zich er toch eens in te verdiepen. Hij herkende zich in de opzet van de regeling en schreef zich in. ‘Eindelijk een regeling waarbij je waardering voelt voor de stappen die je al genomen hebt’. 


Stoeien met KPI’s 

Op het eerste gezicht leken de Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) van de regeling misschien wat ingewikkeld, maar omdat negen van de dertien indicatoren rechtstreeks uit je KringloopWijzer rollen viel dat toch niet tegen. Nelis merkt nog op dat het wel belangrijk is dat je de machtiging Join-data tijdig afgeeft. Over de vier groene indicatoren hoefde hij zich ook geen zorgen te maken want met hulp van de BBM-coach van het Collectief, Peter Kerkhofs, was dat gauw opgelost. 


Zicht op eigen verduurzaming

In zijn scores op de indicatoren ziet Antoine een beeld van zijn eigen bedrijf terug waarin de stappen die hij reeds gezet heeft in de richting van verduurzaming, erkend worden. Graslandranden met de STILA-regeling, landschapselementen en productief kruidenrijk grasland. ‘Je moet die elementen aanleggen omdat je erachter staat, maar dat die inspanningen blijven meetellen geeft wel voldoening. Ik word ook echt wel getriggerd om er een schepje bovenop te doen.’ Zo doet Antoine mee aan de BIMAG-vlindertellingen.  Op een vaste route telt hij tweewekelijk dagvlinders. Daarbij deed de waarneming van de zeldzame kleine parelmoervlinder hem meer plezier dan hij verwacht had. Nachtvlinders worden in speciale vangemmers geteld en weer vrijgelaten. Leuk als je dan een bijzondere treft. Antoine brengt graag het plezier in zijn werk over op zijn drie kinderen, dan tellen ook deze factoren mee.


Kennis en ideeën delen

Op de Sterkselse heideontginning melkt Jos Vos sinds kort met het certificaat ‘biologisch’. Wat voegt de Biodiversiteitsmonitor voor hem nog toe? ‘Je moet je ideeën altijd bespreken met collega’s en met deskundigen. Dat scherpt je inzichten aan en daar worden ze beter van.’ Zo volgde hij de cursus ‘Bodem en Koe’, die hem zoveel inzicht in de bodem gaf dat hij het aandurfde om biologisch te worden. 


Bufferzones GLB

Motiveert de BBM Jos tot verduurzaming? Hij denkt even na. Uitbreiding van de bufferzone rond sloten in het nieuwe GLB verandert je kijk op de waterhuishouding. Zijn die sloten nog wel zinvol? Zo besloot Jos een sloot dicht te schuiven tot een langgerekte wadi met flauwe oevers. De wadi kon ondergebracht worden in pakket ‘Waterbergen op kruidenrijk grasland’, een contract voor de komende zes jaren. Nu levert dit weer extra punten op de KPI-score. Samen met studenten bekijkt hij de resultaten met verschillende vegetaties op de oevers. Jos mag graag onderzoeken en meten, zo houdt zijn bedrijf up-to-date. 


Verlenging naar vijf jaar?

Beide boeren zijn blij met het zicht op verlenging van de beloningsregeling naar vijf jaren. Goed voor de deelnemers, maar ook om marktpartijen te prikkelen om alternatieve beloningen te genereren voor verduurzaming.


Ruimte voor 150 nieuwe deelnemers

Na twee succesvolle rondes is op 10 februari de derde ronde opengesteld voor nog eens 150 melkveehouders. Schrijf je meteen in! Het kan t/m 30 april.

Meer info:                                      KLIK HIER!    

Vragen? Mail naar:                       bbm@boerennatuurbrabant.nl

Direct aanmelden BBM:             KLIK HIER!

Lees onze Nieuwsbrief BBM:     KLIK HIER!

Aanmelden nieuwsbrief: Beheer@boerennatuurbrabant.nl   vermeld: ‘Nb BBM’

*De Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij is een initiatief van Brabants Bodem, waarin elf partijen samenwerken om een robuuster verdienmodel te ontwikkelen voor ondernemers die bijdragen aan het verbeteren van water- en bodemkwaliteit, klimaat en biodiversiteit. BBM wordt gefinancierd door het ministerie van LNV, Provincie Noord-Brabant, de waterschappen De Dommel, Aa & Maas en Brabantse Delta. 

  1. Foto: M Leesberg    
  2. Jos Vos in gesprek met Nelis Klaasen (foto: M Leesberg)   

        
3.     Antoin Rieswijk en Nelis aan de keukentafel (foto: M Leesberg)