Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Nieuwe GLB-periode levert extra middelen voor agrarisch natuurbeheer

In de nieuwe GLB-periode is er extra budget voor agrarisch natuurbeheer beschikbaar gekomen. In Brabant was in de vorige periode € 4.0 mln. jaarlijks beschikbaar en in de nieuwe GLB-periode is dit verhoogd naar €5,8 mln. voor agrarisch natuurbeheer. 

Waterbeheer
Voor agrarisch waterbeheer is daarnaast het huidige budget voor Brabant ruim € 1 mln. In de nieuwe beheerperiode wordt dit verhoogd naar een budget van € 1.6 mln. In totaal is dus voor agrarisch natuurbeheer en agrarisch waterbeheer in totaal € 7,4 mln. jaarlijks beschikbaar. 

Bedankt

De verhoging van het budget is gebruikt om de tarieven te indexeren en daarnaast was er budget beschikbaar voor uitbreiding van het areaal agrarisch natuurbeheer. Bijna alle deelnemers hebben het beheer, soms gewijzigd, voortgezet. Dit geeft aan dat zij tevreden zijn met het beheercontract en het agrarisch natuur/waterbeheer goed in de bedrijfsvoering kunnen inpassen. 

We bedanken alle deelnemers voor het vertrouwen in het agrarisch natuur- en waterbeheer!