Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Nieuwe ANV sPeelslandschap in Deurne

Bedankt dat we een bijdrage mogen leveren aan de nieuwbrief. Wij, de initiatiefnemers, zijn melkveehoudster Franca Louwers uit Deurne, melkveehouder Ard van Calis uit Neerkant, burger Pepijn Schakenraad uit Vlierden en melkgeitenhouder Jos Keijzers uit Liessel. Op 26 september is in het bijzijn van Gedeputeerde Elies Lemkes en wethouder Marinus Biemans van de gemeente Deurne, de oprichtingsvergadering gehouden van ANV sPeelslandschap. Hiermee heeft ook dit gebied in de Peel een ANV. Door tegenstrijdige belangen, enerzijds natuurgebied de Deurnese en Groote Peel en anderzijds de agrarische ondernemers in dit gebied, kon dit niet eerder tot stand komen. De initiatiefnemers, hebben de handschoen opgepakt en willen proberen deze kloof te dichten. We leven in een samenleving met een kostprijs gedreven economie. Op zich is hier niets mis mee, echter het werkt schaalvergroting en efficiëntie in de hand. Het gevolg, verschraling van het landschap en teruggang van biodiversiteit. Er ontstaat een dilemma waarin agrarische bedrijven moeten  groeien om te overleven en een maatschappij die roept om vergroening. Voor ons de taak de dialoog aan te gaan om het tij te keren. Het huidige landbouwsysteem loopt tegen haar grenzen aan en we zullen  na moeten gaan denken over andere verdienmodellen in de landbouw zoals kampeerboerderij, voedselbos, agro-forestery , Natuur incl. Landbouw etc. Ook hier zien we een taak weggelegd voor de ANV sPeelslandschap. Echter eerst gaan we proberen de agrarische ondernemer warm te laten draaien voor bloemrijke akkerranden, landschapselementen, kruidenrijk grasland etc. We moeten laagdrempelig beginnen. Daarom willen we een informerende en verbindende vereniging zijn. We gaan in contact met alle verenigingen/stichtingen die iets met het buitengebied van de gemeente Deurne te maken hebben. Door ruilverkaveling, efficiënter grondgebruik en krimp van het aantal bedrijven is veel verloren gegaan. Alleen samen kunnen we onze belangrijkste doelen,  de biodiversiteit in het gebied bevorderen en een aantrekkelijk landschap creëren waarin de agrarische ondernemer zijn inkomen kan blijven genereren én waar het goed vertoeven is voor bewoners en bezoekers van het buitengebied, bereiken. Tot slot zou het ons helpen als alle agrarische grond in de gehele provincie Noord-Brabant onder Agrarisch natuurbeheer zou vallen. Een agrarisch ondernemer die de stap naar agrarisch natuurbeheer durft te zetten en vast loopt tegen regelgeving, dat werkt  niet stimulerend. Op 10 november zijn de statuten gepasseerd en zijn we officieel van start. We hebben er zin in. Voor meer informatie info@sPeelslandschap.nl

Foto; Nieuw opgericht ANV Deurne