Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

NIEUW: Praktijklessen Kringlooplandbouw in Oostelbeers


Dit najaar gaat op zes plaatsen in het land een vierdaagse training van start, over het sluiten van kringlopen op je eigen bedrijf.

In ons gebied is dat op De Beersche Hoeve te Oostelbeers. 

Er is veel praktijkkennis en je gaat aan de slag voor een eigen bedrijfsplan met gesloten kringlopen en reëel verdienmodel.

Heb je interesse, dan is het nu meteen tijd voor actie, wat de eerste bijeenkomst is al op 29 september

Deze ‘Werkplaatsen Kringlooplandbouw’ zijn een initiatief van de Biodynamische Vereniging i.s.m. het Louis Bolkinstituut en Land&Co en sectorspecifieke adviseurs.

Meer info:

https://www.werkplaatsenkringlooplandbouw.nl/werkplaatsen/beersche-hoeve/

Afb: Er is veel praktijkervaring over het sluiten van kringlopen op De Beersche Hoeve (foto: De Beersche Hoeve)