Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Nieuw GROENLOKET BRABANT, wegwijzer in groene regelingen landelijk gebied!

Vorstenbosch 16 november

Boeren en burgers met grond zitten vaak met vragen over advies en ondersteuning bij het realiseren van ‘natuur of landschap’ op eigen grond. Provincie, Waterschappen en Gemeenten hebben mooie groene regelingen om grondgebruikers te ondersteunen bij de aanleg en het beheer van natuurelementen, maar hoe vind je die regelingen? 

Brabants Landschap herbergt al ruim 40 jaar het ‘Coördinatiepunt Landschapsbeheer’ om agrariërs en particulieren effectief te betrekken bij het landschapsbeheer. Om de zoektocht naar advies en middelen voor hen te vereenvoudigen is nu het nieuwe ‘Groenloket Brabant’ ontwikkeld. Alle groene regelingen onder één toegangslink, waarmee je op je eigen percelen kunt inzoomen, dat is verhelderend! 

Opening Groenloket

De feestelijke lancering was een ludiek spektakel. Joris Hogenboom, directeur van Brabants Landschap, kreeg voor de opening assistentie van Jan in ’t Groen (in het dagelijks leven Carlo Braat), die met pet, laarzen en schup binnen kwam lopen om het Groenloket eens uit te testen. Het publiek kon gniffelend meekijken via het grote scherm, hoe alle vragen van Jan keurig beantwoord konden worden. Veel kan nu digitaal, maar gelukkig blijven de veldmedewerkers gewoon beschikbaar voor advies bij u aan de keukentafel!

Zelf ook benieuwd? Neem een kijkje op: klik hier 


Uithangbord

Toen Jan in ’t Groen na zijn uitvoerige test tevreden was over de toegankelijkheid van het Groenloket kon de openingshandeling beginnen. De aanwezigen wandelden mee het veld in om een project op te starten bij de familie Timmers. Terwijl de loonwerker met groot materieel klaar stond, lieten de kartrekkers van het Groenloket de spierballen rollen om de grote schat op te graven: het uithangbord van Groenloket Brabant! Maak er gebruik van!

Afb.: Diep onder de kluiten verscholen lag het uithangbord voor Groenloket Brabant (foto: M. Leesberg)