Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Niet kerende grondbewerking ofwel NKG.

De letters zijn nog niet zo bekend als NPK maar wel goed op weg. De link tussen beiden is dat het met bodem te maken heeft. Stikstof, fosfor en kali speelde meer dan 100 jaar een hoofdrol in de productielandbouw. Voedingsstoffen in de vorm van mineralen aan de gewassen toedienen blijkt echter niet de enige voorwaarden voor groei van de producten. Het ligt veel ingewikkelder zoals ondernemers ondertussen weten. Productiegrond is in de loop der jaren weerbarstiger geworden maar omdat er steeds meer Pk’s in onze paarden zit viel het minder op. Waar zich dan als eerste problemen voordoen zijn de marginale gronden. Een voorbeeld hiervan is een geringe bouwvoor op een veenpakket. 

Vanwege de toenemende belangstelling voor het NKG fenomeen organiseerde collectief West-Brabant daarom na de ledenvergadering een gesprek met een akkerbouwer die met een zoon die bedrijfsopvolger is  sinds 7 jaar NKG toepast. Het bouwplan (75ha) is ruim met 5 gewassen en een maximale inzet van groenbemester op afslibbaar variërend tussen 40 en 60%.

Na 3 jaar was de ploegzool weg vanwege de diepere door worteling en begon de draagkracht van de grond te verbeteren. Dit is bij klei op 2 meter veen een belangrijk pluspunt. Met groenbemesters is veel geëxperimenteerd. Wel 10 soorten in diverse mengsels zijn favoriet en worden afhankelijk van tijdstip in het jaar en voor of na vrucht bepaald. Massa onder de grond in wortels is belangrijker dan gewas erboven opdat het verteerd moet zijn bij inzaai in het voorjaar.

Elk groeiseizoen kent te natte en te droge periodes en bij 7 jaar NKG zie je dat er vanwege de veranderingen in de bodem minder dagen zijn dat de planten stress ondervinden en minder groeien. NKG staat volop in de belangstelling en vraagt nog om veel nader onderzoek. De beste proeftuinen zijn de ondernemers die er mee beginnen en zich in studieverband verenigingen. Leren van elkaar zoals de land en tuinbouw gewend is te doen.
Collectief West-Brabant