Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Nelis Klaasen blikt terug op vijf jaren als veldmedewerker voor Collectief Midden Brabant

Vijf jaar geleden. Als kersverse veldcoördinator van de Stika-regeling in het gebied Kempenland ben ik door het Collectief Midden Brabant ook aangenomen als veldmedewerker in ongeveer dezelfde regio. Het nieuwe agrarisch natuur en landschapsbeheer was op dat moment (begin 2016) net van start gegaan en aan ons (collega veldmedewerkers) de taak, met het bestuur en Brabants Landschap, om zoveel mogelijk pakketten weg te zetten in de verschillende werkgebieden die waren aangewezen. Dat was een interessante en spannende tijd. Vanaf het begin heb ik nieuwe contacten aangehaald met de vrijwilligers in deze gebieden. Vogelaars met veel verstand van zaken, die al jaren in het veld komen en vaak contact hebben met de boeren.

Ik kan me de informatieavond in Hooge Mierde nog goed herinneren. Deze had ik samen met Natuur-en (weide)vogelvereniging Reusel-De Mierden georganiseerd om deelnemers te werven voor een nieuw akkervogelleefgebied ten noorden van Reusel. Het was 21 juni 2016 en het natte voorjaar had ervoor gezorgd dat de beek de Reusel gedeeltelijk buiten haar oevers was getreden. Iets waar we ons nu, na 3 droge jaren, bijna geen voorstelling meer bij kunnen maken. Vooraf had ik dus wel mijn bedenkingen of dat van invloed kon zijn op de opkomst die avond.

Nou…. Niet dus. De opkomst was goed en bovenal waren de boeren begaan met de akkervogels in hun gebied. De verschillende pakketten werden uitgelegd en de eerste boeren werden geregistreerd en contracten (2017-2021) werden afgesloten. Nu we het laatste jaar ingaan zitten we voor het Leefgebied ‘De Reuselse Heide’ op ruim 10 ha, en elk jaar is er wel ontwikkeling en zijn er hectares bijgekomen. In dit werkgebied zijn het voornamelijk wintervoedselakkers die enorm bijdragen aan de voedsel-, schuil- en broedgelegenheid voor o.a. de geelgors, patrijs en kievit.

Vanaf 2016 en 2017 is er gestart met de ANLb regeling in de aangewezen werkgebieden. Dat waren nieuwe gebieden zoals hierboven beschreven of gebieden waar voorheen de SNL-regeling nog actief was. Na deze contractperiode hopen we alle contracten te kunnen verlengen.

Ik hoop vooral dat nog meer ondernemers de meerwaarde van agrarisch natuurbeheer gaat inzien. Ook ondernemers die niet in aanmerking komen voor ANLb. Daarmee bedoel ik de boeren die met hun percelen buiten de aangewezen leefgebieden vallen.  Daarvoor zijn er andere middelen beschikbaar, andere regelingen zoals bijvoorbeeld de nieuwe Stimuleringsregeling Landschap. De opvolger van Stika. Veel boeren staan voor een lastige opgave en moeten moeilijke keuzes voor het voortbestaan van hun bedrijf. Naast mijn werk voor CMB vind ik het belangrijk dat voor elke ondernemer meerdere perspectieven moeten zijn om zijn bedrijfsvoering zo aan te passen om de toekomst rooskleurig tegemoet te gaan. Met oog voor bodem, water, biodiversiteit en landschap.

Nelis Klaasen
Veldmedewerker CMB

Foto veldmedewerker