Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Natuurinclusieve Landbouw, ervaringen van een NiL-coach

Natuurinclusieve landbouw (NiL) is, zo omschrijft Economische Zaken, ‘een ecologisch houdbare vorm van voedselproductie waarbij de boer gebruik maakt van wat de natuur op, om en onder het bedrijf te bieden heeft’. Doel van natuuriclusieve landbouw is het versterken van biodiversiteit op en rond het boerenland waarbij de natuur zo min mogelijk belast wordt.

Ontwikkelplan
Ecologische houdbaarheid hangt mede af van economische houdbaarheid. De uitspraak ‘het is moeilijk groen denken, als je rood staat’ past hierbij. Daarom heeft de provincie Noord Brabant budget vrijgemaakt voor 50 businessplannen, op te stellen door bedrijven die kiezen voor NiL. Voor de aanvraag van deze subsidie, groot € 10.000,- per bedrijf, dient een ontwikkelplan te worden aangeleverd. 

Keuzematrix voor NiL maatregelen
In eerste instantie ga je daarbij na welke kansen voor natuur­inclusieve landbouw er op je bedrijf zijn. Wat vind je zelf belangrijk? Op basis van je eigen inzichten kun je met behulp van een kennismatrix een plan maken. De matrix bevat ruim zeventig maatregelen die onderverdeeld zijn in vier thema’s: bodem, water, landschap en biodiversiteit. Van het inzaaien van akkerranden tot een op orde zijnde peilgestuurde­ drainage of het voorkomen van bodemverdichtingen. Er staan voor elke boer, die nadenkt over natuur­inclusieve landbouw, een aantal relatief makkelijk in te passen maatregelen tussen. Een kansrijke maatregel is bijvoorbeeld inzaaien van graskruiden. De kruiden zoals smalle weegbree, chichorei etc. bevorderen de koegezondheid, zorgen voor  beter bodemleven en bovendien zijn de kruiden beter opgewassen tegen droogte. Tegelijkertijd help je wilde insecten, bijen en vlinders die op de bloeiende kruiden afkomen. Uit recente proeven blijkt dat de opbrengst zelfs hoger is dan van mengsels met uitsluitend raaigrassen.

Nieuwe dimensie voor boeren
Een stap richting NiL geeft een extra dimensie aan het vak van de boer en past bij ontwikkelingen zoals Focus Planet en de biodiversiteitsmonitor. Concrete beloningen voor een economische houdbaarheid vragen extra aandacht. Van de zijde van de consument is er steeds meer besef dat een extra beloning voor een duurzame productiewijze heel normaal is.

Vijftien collega’s bereiden NiL-plan voor
Inmiddels zijn binnen Collectief Midden Brabant ca. 15 bedrijven klaar of nagenoeg klaar met hun doorontwikkelplan. In totaal 50 bedrijven hebben serieus interesse getoond en maken gebruik van de gratis faciliteit om een gesprek aan te gaan met ons als coach NiL.

Henk Antonissen, antonissenadvies@gmail.com

Frans Verouden, info@fransverouden.nl

Toon Jansen, toonj@xs4all.nl