Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Natuurinclusieve landbouw Collectief ANB Oost-Brabant

Natuurinclusieve landbouw
De provincie Noord-Brabant wil in haar provincie natuurinclusieve landbouw stimuleren. Zij is van mening dat de intensivering van de landbouw heeft geleid tot verschraling van het agrarisch landschap en een sterke afname van de biodiversiteit en milieu- en waterkwaliteit. Natuurinclusieve landbouw biedt volgens haar hiervoor een oplossing.

Natuurinclusieve landbouw wordt gedefinieerd als een economisch rendabel  landbouwsysteem dat voedsel en gewassen produceert, in balans met de natuurlijke omgeving, natuurlijke hulpbronnen integreert in de bedrijfsvoering en zorgt voor biodiversiteit op en rond het bedrijf.

Omschakeling gangbare veehouderijbedrijven in Oost Brabant
De provincie heeft zich ten doel gesteld: een toename van 40 natuurinclusieve agrarische bedrijven met toekomstperspectief in de komende drie jaar. Hierbij wordt gedacht aan omschakeling van gangbare veehouderijbedrijven buiten het Brabants natuurnetwerk
De provincie heeft de drie collectieven gevraagd haar daarin te ondersteunen door het aanstellen van ondernemers-coaches natuurinclusieve landbouw. Het bestuur van het Collectief ANB Oost-Brabant heeft Jan Ottens en Harry Geling daarvoor bereid gevonden.

Succesvolle bijeenkomst
Onlangs is in het Collectief ANB Oost-Brabant de allereerste bijeenkomst georganiseerd voor geïnteresseerden in natuurinclusieve landbouw. De opkomst was zeer goed. Voor ruim 20 aanwezigen hebben Jan Ottens en Harry Geling een uiteenzetting gegeven over natuurinclusieve landbouw en de provinciale ideeën daarover. Ook de provincie was aanwezig voor het beantwoorden van vragen. Het was een zeer geslaagde informatiebijeenkomst met zeer waarschijnlijk kandidaten voor omschakeling naar natuurinclusieve landbouw.

Hoe nu verder
De geïnteresseerden zullen door de ondernemer-coaches worden benaderd voor een keukentafelgesprek. Bij serieuze belangstelling zal samen met de ondernemers-coach een omschakelplan worden opgesteld. Dit omschakelplan kan bij de provincie worden ingediend om in aanmerking te komen van een provinciale subsidie van € 10.000,– voor het opstellen van een businessplan. De ondernemer krijgt hierover de beschikking en kan met dit budget naar eigen keuze een adviseur inhuren om samen met hem/haar een businessplan voor omschakeling naar natuurinclusieve landbouw op te stellen. In de uitvoering van het businessplan zal de ondernemer worden begeleid door de ondernemers-coaches.

Interesse?
Bent u ook geïnteresseerd in omschakeling naar natuurinclusieve landbouw. Neem dan contact op met Jan Ottens (06-11225096 / janottens@landgoedtoventje.nl) of Harry Geling (06-57065824 / hgeling@gmail.com).

Wintervoedsel akker