Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Natuurinclusieve landbouw
BoerenNatuur Brabant

Natuurinclusieve landbouw
De provincie Noord-Brabant stimuleert in haar provincie natuurinclusieve landbouw. Zij is van mening dat de intensivering van de landbouw heeft geleid tot verschraling van het agrarisch landschap en een sterke afname van de biodiversiteit en milieu- en waterkwaliteit. Natuurinclusieve landbouw biedt volgens haar hiervoor een oplossing.
Natuurinclusieve landbouw wordt gedefinieerd als een economisch rendabel landbouwsysteem dat voedsel en gewassen produceert, in balans met de natuurlijke omgeving, natuurlijke hulpbronnen integreert in de bedrijfsvoering en zorgt voor biodiversiteit op en rond het bedrijf.

Toename van 40 natuurinclusieve agrarische bedrijven
De provincie heeft zich ten doel gesteld: een toename van 40 natuurinclusieve agrarische bedrijven met toekomstperspectief in de komende drie jaar. Gangbare veehouderijbedrijven buiten het Brabants natuurnetwerk komen in aanmerking voor omschakeling.
De provincie heeft de drie collectieven gevraagd haar daarin te ondersteunen door het aanstellen van ondernemers-coaches natuurinclusieve landbouw.

Ondernemers-coaches
BoerenNatuur Brabant biedt u de helpende hand om uw keuze te ondersteunen. Zij hebben speciale Ondernemers-coaches aangesteld om u om u hierin te begeleiden. Hebt u interesse om de omschakeling te maken naar natuurinclusieve landbouw neem dan contact op met onze ondernemers-coaches.

Aangemeld en dan?
De geïnteresseerden krijgen een keukentafelgesprek met een ondernemers-coach. Bij serieuze belangstelling stelt de veehouder samen met de ondernemers-coach een omschakelplan op. Dit omschakelplan kan bij de provincie Noord-Brabant worden ingediend om in aanmerking te komen voor een provinciale subsidie van € 10.000,– dit voor het opstellen van een businessplan. De ondernemer krijgt hierover de beschikking en kan met dit budget naar eigen keuze een adviseur inhuren om samen met hem een businessplan voor omschakeling naar natuurinclusieve landbouw op te stellen. De uitvoering van het businessplan is aan de ondernemer. Hij kan begeleiding vragen aan wie hij wil en kan daar ook een ondernemers-coach voor inschakelen.

Omschakelplan ——> businessplan ——>uitvoering plan

Ondernemers-coaches, deskundige begeleiding op maat!
Bent u ook geïnteresseerd in omschakeling naar natuurinclusieve landbouw?
Neem dan contact op met de Coaches natuurinclusieve landbouw (NiL):

Henk Antonissen ANB Midden-BrabantCoördinator06-47003834 antonissenadvies@gmail.com
Toon Jansen ANB Midden-Brabant Ondernemerscoach 06-23373923 toonj@xs4all.nl
Frans Verouden ANB Midden-Brabant Ondernemerscoach 06-26906981 info@fransverouden.nl
Meeuwis Millenaar ANB West-Brabant Ondernemerscoach 06-23460533 meeuwis.millenaar@telfort.nl
Jan Ottens ANB Oost-Brabant Ondernemerscoach 06-11225096 janottens@landgoedtoventje.nl
Gerard Willems ZLTO – breed Ondernemerscoach 06-21232616 gerard.willems@zlto.nl

Bestuurlijk verantwoordelijke is Frans van Beerendonk (f.beerendonk@home.nl).

Wilt u meer weten over Natuurinclusieve landbouw?
Klik dan op onderstaande links:

Visie minister Schouten LNV: Landbouw visie

Provincie Brabant natuurinclusieve landbouw: Thema natuurinclusieve landbouw

Wilt u onderzoeken bestuderen? Klik dan hier

Visie ZLTO: Nieuws oktober 2018

Klik onderstaande infographic om deze te vergroten