Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Namens leden en bestuur van ZLTO Asten

In april van dit jaar kregen we een mail van ANB met de vraag of er agrariërs mee wilden doen met het zaaien van bloemenmengsels  (‘Peeltuinenmengsel’*) om meer biodiversiteit te verkrijgen. Op plekken zoals langs akkerranden, op stukjes grond waar men (tijdelijk) niets heeft staan, op gras- en maiskuilen bij melkveehouders etc.

Hier kregen we diverse enthousiaste reacties van leden op en hebben het bloemenmengselzaad onder hen verspreid. Her en der nog eens een zakje zaad weggegeven om ook burgers te verleiden tot het zaaien van dit mengsel in hun tuinen.

Wat ons al direct opvalt is dat er zoveel verschillende bloemen in het mengsel van Neutkens zit. Hoe mooi het is dat er elke week weer een andere bloem uitkomt en dat men er ook een sport van maakt om te ontdekken wat dit nu weer voor soort bloem is. Hoe prachtig het is dat er allerlei insecten op af komen. Hoe gezellig het eruit ziet dat er bloemen staan i.p.v. onkruid langs kanten van wegen bijvoorbeeld.

Maar ook m.n. dit jaar, omdat er zoveel mensen in Nederland op vakantie gingen en er heel veel gefietst is, hoe goed dit ontvangen wordt en enthousiast er aan alle kanten op deze mooie bloemen gereageerd is.

Gemeente Asten uitgenodigd voor een overleg thuis om hen ook te laten zien hoe mooi deze mengsels zijn en hen te verleiden binnen onze gemeente om volgend jaar ook deze mengsels langs bermen en lege hoeken van wegen te zaaien.

Een groep agrariërs heeft in Ommel meegedaan met het inzaaien van een leeg veld met bloemenmengsels als gebaar naar de gemeenschap toe en daar hebben ze een eerste prijs mee behaald.

Dus al met al een zeer geslaagde actie die zeker navolging behoeft zouden we zeggen.

1* Wilt meer weten over dit ‘Peeltuinenmengsel’ , lees dan het artikel: Advies voor behoud van dit jaar ingezaaide bloemenmengsels.