Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Monitoring letterlijk van levensbelang

Vanaf 2015 zijn we als collectieven bezig om agrarisch natuurbeheer te stroomlijnen en er voor te zorgen dat alles naar wens verloopt. Dit is zowaar een hele klus. Agrarisch natuurbeheer heeft vele kanten waaraan voldaan moet worden om uiteindelijk alleen maar winnaars over te houden.

De overheid wil het de sector zelf laten uitvoeren om met name de overheadkosten te drukken zodat meer geld ter beschikking komt direct aan de ondernemers. Tevens willen ze daardoor ( minder overhead )  meer natuur realiseren voor hetzelfde geld.

De agrarische ondernemers willen uiteindelijk een redelijke vergoeding voor hun inspanningen. Deze vergoeding concurreert dus met de opbrengsten van andere gewassen .

De besturen van de collectieven hebben de opdracht om de verschillende natuurdoelen zo optimaal mogelijk te bereiken in harmonie met de omgeving. Vervolgens zijn zij ook belast met de financiële afwikkeling en de monitoring van de behaalde resultaten.

Uiteindelijk hebben al deze partijen, overheid ( de politiek ) bestuurders, boeren en de recreanten hetzelfde doel , het verbeteren van de natuur in de totale breedte. Mooiere natuur, meer biodiversiteit, betere inpassing in het buitengebied, evenwicht in de flora en fauna.

Als bestuurder van Collectief ANB Oost-Brabant ben ik belast met de portefeuille monitoring. Dus eigenlijk moeten we zelf aantonen wat al onze inspanningen “opleveren “. Financieel is het een hele klus maar met enkele sterke bestuurders die op de kleintjes letten en uitvoerders die nauwgezet werken komt dat goed. De geldstomen hebben we goed in beeld en de overhead kosten dalen nog elk jaar , bovendien kunnen we voldoen aan de streefnorm van maximaal 20% van de omzet.

Ook zullen we afgerekend worden op de behaalde natuurresultaten. Dit vraagt dus om een juiste monitoring. Gelukkig wordt dit ook ingezien door de provincie die eind 2018 het voortouw hebben genomen om de monitoring te verzorgen. Samen met de collectieven hebben we een overeenkomst om 3 jaar door professionals de monitoring van met namen akkervogels te doen.  Ook zullen daar de monitoringsresultaten van de verschillende vrijwilligersgroepen worden meegenomen en vergeleken. We hebben enkele weken terug de resultaten van het eerste jaar monitoring met elkaar besproken.  Een conclusie mogen we er nog niet uit trekken omdat dit het eerste jaar was, maar het beloofd veel goeds.

Als Collectief ANB Oost-Brabant moeten we verder denken over de monitoring in de toekomst. Het bestuur heeft dan ook besloten om geld vrij te maken voor  het opleiden van vrijwilligers voor de monitoring van de resultaten van het agrarisch natuurbeheer in ons werkgebied.

Daarom doe ik hierbij een oproep aan degene die interesse hebben om als vrijwilliger te gaan monitoren zich te melden bij het bestuur van de lokale ANV of via: communicatie@anboostbrabant.nl .

We gaan dan met elkaar aan de slag,  omdat zoals al eerder gezegd monitoring van levensbelang is. 
Wim Meulenmeesters.