Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Previous slide
Next slide

Monitoren: meten is weten

Met twee leefgebieden in de gemeente Heeze-Leende is het Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb) goed vertegenwoordigd in deze plaats. 

Beheermonitoring

De afgelopen 3 jaar telden vrijwilligers op een standaard wijze (MAS-telling?) de vogelstand in voorjaar en winter: dit is de ‘beheermonitoring’. Het IVN Heeze-Leende telde in het gebied van de Groote Heide. In het gebied van de Buulder Aa was dat de Plattelandsvereniging Hei Heg & Hoogeind.

Trend in de leefgebieden

Door jaarlijks de broed- en wintervogels te tellen volgens een vast systeem, ontstaat er een beeld in welke mate het Agrarisch Natuurbeheer bijdraagt aan de verbetering van de vogelstand in de beheerde leefgebieden.

Beleidsmonitoring

Ook landelijk worden er tellingen gehouden: de zogenaamde ‘beleidsmonitoring’. In de Noord-Brabant wordt deze beleidsmonitoring verzorgd door SOVON. Recent zijn de eerste resultaten van de Brabant-brede tellingen beschikbaar gekomen.

Te vroeg

Eigenlijk is het nog veel te vroeg om het over ‘de resultaten’ te hebben. Daarvoor moet je veel langer kijken om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. De eerste indicaties zijn voor verschillende soorten bemoedigend.  

Meten als toets voor het beheer

Met de gegevens uit de verschillende leefgebieden kun je ook kijken welke gebieden beter scoren dan andere. Vraag is dan waar dat aan ligt om daarmee het beheer te optimaliseren: het lerend beheren. 

Optimale inrichting

Nu stellen de verschillende soorten ook verschillende eisen aan hun leefgebied. Het optimale ANLb  bestaat dan ook niet!  Zaak om ook keuzes te maken: voor welke soort(en) ga je het leefgebied optimaliseren?  De bijbehorende vraag is wat dat dan voor het beheer betekent. 

Lerend beheren

Veel weten we ondertussen maar het blijft toch vaak verrassend hoe soorten reageren op beheermaatregelen.  Dat maakt het tellen en het analyseren (monitoren) van de vogelstand interessant. 

Afb.: De monitoring op de Groote Heide werd afgelopen jaar uitgevoerd in meerdere groepjes van twee persoenen. Op de foto Corrie en Maria van IVN Heeze-Leende. Corrie voert de waarnemingen in die Maria doorgeeft op een van de telpunten. (Foto: P. Kerkhofs)