Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Monitoren heel leuk om te doen

Hallo, mijn naam is John Broeren  

Ik heb altijd al een interesse gehad voor de natuur en voor vogels. Daar ging het bij ons thuis vroeger vaak over. Mijn vader heeft al vanaf jongs af aan mee gedreven bij de jacht en was altijd wel ergens in het veld of in de bossen rondom Heeswijk te vinden. Twee broers van mij hebben dit ook opgevolgd en hebben nu zelf een jachtgebied om te beheren. Ook ik ben regelmatig mee geweest, maar de jacht was toch niet wat ik wilde. 

Weidevogelbescherming en Uilenbescherming

Op latere leeftijd ben ik aangesloten bij Brabants landschap en IVN. Daar voelde ik meer voor. Zo kwam ik terecht bij de Weide Vogel bescherming en de Uilenbescherming, wat ik heel leuk vind. Ook doe ik voor Sovon een PTT telling (Punt Transect Telling ) samen met mijn broer. Toen ik over de MAS telling (Meetnet Agrarische Soorten) hoorde, heb ik mij daarvoor aangemeld. Ik ben naar de bijeenkomsten geweest en monitor nu vanaf het begin mee in het gebied rondom de bleken. We hebben een leuke groep mensen. De een weet weer meer dan de ander en zo leren we veel van elkaar. 

Tellen

Via Brabants Landschap is Marco Renes bij onze groep. Hij legt ons precies uit hoe het tellen gaat. Hij beschikt over de meeste kennis op het gebied van de vogels die we tegenkomen. Daar leren we iedere keer veel van bij. Wij zijn sinds 2021 bezig en hebben dus al een telling in het najaar en in het voorjaar (broedtelling) gedaan. We zijn nu met de tweede telling van het najaar bezig. Er is duidelijk een verschil van vogels en aantallen in het najaar en in het voorjaar. Zie hieronder een voorbeeld:

Verschil telling najaar en voorjaar

Dat komt door het overwinteren van sommige vogels, die in het voorjaar weer terug keren om te broeden.
We hebben veel verschillende vogelsoorten waargenomen waaronder wespendief, geelgorzen, patrijzen, beflijsters en de veldleeuwerik. Dat maakt het monitoren de moeite waard om te doen. Daarnaast vergroot je ook je kennis op het gebied van flora en fauna. Als ik met pensioen ga, zal ik zeker nog veel leuke dingen gaan doen in de natuur. Waaronder natuurlijk ook de MAS tellingen. 


Groetjes John Broeren 

Oproep
Ook zin om mee te gaan monitoren, vogels tellen in het veld meld je dan aan bij de lokale ANV of bij  Wim Meulenmeesters; wimmeulenmeesters@gmail.com