Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Met z’n allen maken we het buitengebied natuurlijker!

Info avond groene subsidies gemeente Oirschot en gemeente Boxtel op donderdag 12 juli

Waarom?

De biodiversiteit van het bodemleven, bloemen en planten, insecten en weide- en akkervogels is de laatste decennia sterk afgenomen in Noord-Brabant. Dit is niet alleen een bedreiging voor zeldzame soorten als de grutto. Het is ook een bedreiging voor de zogenaamde ‘functionele biodiversiteit’ die nodig is voor landbouwproductie, denk aan bestuiving van gewassen door insecten. Als laatste staat ook de schoonheid van ons mooie Brabantse landschap onder druk.

Herstel van biodiversiteit is dus voor iedereen belangrijk!

Groene subsidies

Er zijn vanuit de overheid talloze subsidies beschikbaar die als doel hebben om het buitengebied natuurlijker en mooier te maken. Zo worden bijvoorbeeld de aanleg en het beheer van bloemenranden, poelen en houtsingels gesubsidieerd. Een paar van de belangrijkste subsidies op een rij:

  • Subsidie agrarisch natuur- en landschapsbeheer
  • Stimuleringskader Groenblauwe Diensten (STIKA)
  • Subsidie ErvenPlus
  • Subsidie Natuur
  • Groen Ontwikkelfonds Brabant

Wegwijs in subsidieland

Om boeren en bewoners van het buitengebied van Oirschot en Boxtel wegwijs te maken in subsidieland organiseert Praedium, in samenwerking met het Collectief Midden-Brabant, Coördinatiepunt Landschapsbeheer en de gemeenten Oirschot en Boxtel op donderdag 12 juli van 20:00u tot 22:00u een info avond in de zaal van De Beurs, Sint Odulphusstraat 7, aan de markt in Oirschot.

De avond is bedoeld voor alle bewoners en boeren van het buitengebied van gemeente Oirschot en Boxtel die bij willen dragen aan een mooier en groener buitengebied en die kansen zien in een natuur-inclusievere manier van produceren.

Meld u nu aan voor de info avond en wij geven vooraf in een subsidie-scan aan voor welke subsidie u in aanmerking komt.

Programma

Inloop vanaf 19:45u

20:00u Opening, welkom en achtergrond

20:20u Subsidie Agrarisch Natuurbeheer – Nelis Klaassen, Collectief Agrarisch Natuurbeheer Midden-Brabant

20:40u Stimuleringskader Groenblauwe Diensten – Paul van Limpt, veldcoördinator STIKA Het Groene Woud

21:00u Subsidie ErvenPlus – Marco Renes, Coördinatiepunt Landschapsbeheer

21:20u Presentatie Michael Borsten, geitenhouder uit gemeente OIrschot

21:45u Borrel

Meld je aan voor de info avond door een e-mail te sturen naar pvlimpt@praedium.eu.

Verhinderd en toch geïnteresseerd in welke mogelijkheden er voor u zijn? Stuur dan alsnog een e-mail en wij helpen u verder met een subsidie-scan.

Dit is een initiatief van Brabants Landschap, Collectief ANB Midden Brabant, Praedium, Gemeente Boxtel, Gemeente Oirschot