Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Melkveehouders opgelet: Nieuwe ronde BBM, Inschrijven vóór 1 april!

Vanwege het enthousiasme van de deelnemende melkveehouders kan een vierde ronde BBM (Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij) van start. Er is nu plaats voor 200 nieuwe deelnemers. Provincie Noord-Brabant maakt dit mogelijk met een reservering van 4,5 miljoen euro.

Tweesnijdend mes
Bij de BBM snijdt het mes van twee kanten. Enerzijds beloont de regeling de duurzaamheid van je bedrijf en de maatregelen die je nog gaat nemen. Anderzijds krijgt de boer met de 13 indicatoren KPI’s bedieningspaneel in handen waarmee hij of zij het bedrijf gericht kan sturen naar verhoging van duurzaamheid.

Geen extra administratieve last
De BBM-regeling is zo opgezet dat gebruik gemaakt kan worden van bestaande data uit de KringloopWijzer, aangevuld met gegevens van BoerenNatuur Brabant, waar nodig helpt de veldmedewerker met het opstellen van de vier groene indicatoren. Het praktijkproject voorziet hiermee in maximale ontzorging voor de boer.

Beloning voor duurzaamheidsprestaties, ook wat je al eerder gedaan hebt telt
Het aantal behaalde punten op de 13 indicatoren van de BBM bepaalt de biodiversiteitsscore van het bedrijf. De regeling stimuleert via deze indicatoren gerichte inspanningen voor duurzaamheid. Ook de duurzaamheidsprestaties die je aleer der hebt ingezet tellen mee. Gedurende de looptijd van drie jaren levert elk punt jaarlijks een euro op. Voor de meest duurzame bedrijven kan dit leiden tot maximaal 3 x 5.000 euro.

Uitbreiding van de regeling
Tegelijk met deze nieuwe ronde BBM wordt aan de boeren van de eerste ronde (2021) een verlenging aangeboden met nog eens 2 jaren, zodat de beloning 5 jaren uitbetaald kan worden.

Meer weten?

Afb: kruidenrijk grasland telt mee en de koeien lusten het graag (Foto: M. Leesberg)