Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Melkveehouders: meld u aan voor duurzaamheidsmonitor!


BoerenNatuur Brabant zoekt melkveehouders voor duurzaamheidsmonitor 

In Brabant is een duurzaamheidsmonitor voor melkveehouders ontwikkeld die jouw prestaties op het gebied van duurzaamheid en biodiversiteit inzichtelijk maakt en je ervoor beloont. Het is de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij (BBM). 450 melkveehouders doen al mee. En er kunnen nog eens 200 nieuwe deelnemers in heel Brabant meedoen. Heb je belangstelling? Meld je dan aan bij BoerenNatuur Brabant.

BoerenNatuur Brabant helpt en ontzorgt

BoerenNatuur Brabant is een samenwerkingsverband van drie coöperaties in West-, Midden- en Oost-Brabant. De leden zijn overwegend agrariërs die agrarisch natuur- en waterbeheer op hun bedrijf toepassen tegen een passende vergoeding. BoerenNatuur Brabant voert ook de BBM-stimuleringsregeling uit. Als melkveehouder word je maximaal ontzorgd en je hebt heel weinig administratieve rompslomp.

Een duurzaamheidsmonitor voor elk melkveebedrijf!

De BBM gaat niet alleen over biodiversiteit, het is een duurzaamheidsmonitor die werkt met 13 kritische prestatie indicatoren (KPI’s), zoals blijvend grasland, eiwit van eigen land, CO2-emissie, stikstofbodemoverschot en natuur op het bedrijf. De BBM werkt met zogenaamde doelsturing, het maakt niet uit hoe je als melkveehouder verduurzaamt, als je maar bepaalde prestaties haalt. Veel boeren willen hier graag naar toe! 

Stimuleringsbijdrage voor geleverde prestaties
Deelnemers kunnen in totaal vijf jaar meedoen, de eerste periode is drie jaar en daarna kunnen ze met twee jaar verlengen. Deelnemers ontvangen een jaarlijkse bijdrage die oploopt naarmate de duurzaamheidsscore van het bedrijf hoger is. De jaarlijkse vergoeding is maximaal € 5.000 en die kan iedere deelnemer vijf jaar lang ontvangen. Na vijf jaar is er een extra (prestatie)beloning voor jonge melkveehouders en melkveehouders in stimuleringsgebied.

Meer informatie en aanmelden

Op de website van BoerenNatuur Brabant kun je je aanmelden, ook vind je er meer informatie over de BBM.

Op donderdag avond 21 maart om 20.30 uur organiseert BoerenNatuur Brabant een webinar waar je uitleg krijgt over de BBM. Meld je aan door een mail te sturen naar beheer@boerennatuurbrabant.nl, vermeld: ‘Aanmelding webinar 21 maart’

Wil je je direct aanmelden voor de BBM, doe dat dan voor 1 april op de website van BoerenNatuur Brabant: https://boerennatuurbrabant.nl/­

_______________________________________________________________