Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Niet alle ANLb-landschapselementen hebben jaarlijks beheer nodig. Juist voor die elementen is het van belang te melden wanneer er beheer heeft plaatsgevonden. Het gaat bv. om het uitmaaien van poelen, snoeien en knotten van houtopstanden, heggen, struweelhagen, en boomgaarden.

Bent u beheerder van zo’n element dan vragen wij u het formulier ‘Uitgevoerd Beheer’ voor 15/11/2017 geheel ingevuld, te mailen naar uw veldmedewerker:  zodat hij uw melding tijdig door kan geven in SCAN.

Voor deelnemers in Midden Brabant is het formulier in principe naar betrokkenen verzonden, maar het is ook hieronder te downloaden.

Meldingsformulier uitgevoerd beheer_Midden

Vergeet niet deze ingevuld en ondertekend te mailen naar nelisklaasen@gmail.com 

Wilt u de brief nog eens doorlezen, klik dan hieronder:

Deelnemersbrief_Midden-2