Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Formulier onder constructie: Meldingen richten aan uw veldmedewerker.

Meldingsformulier Landschapselementen voor Collectief Midden vindt u hier.

Uitgevoerd periodiek beheer melden bij uw gebiedsmedewerker. U heeft een contract voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) met een van de drie Brabantse collectieven. Om diverse beheerpakketten in de uitvoering controleerbaar te maken en te voorkomen dat de NVWA controleert zonder dat er werkzaamheden zijn uitgevoerd, is er voor diverse beheerpakketten afgesproken dat het collectief en de deelnemer actief melden wanneer het beheer is uitgevoerd. Door de collectieven zijn drie meldingsformulieren opgesteld die u digitaal in kunt vullen.

Onderdeel Melden Toelichting
Uitrijden ruige mest 14 dagen na uitrijden

Indien u in het bezit bent van ruige mest dan mag u vanaf 1 februari a.s. ruige mest uitrijden op uw percelen. Er wordt een vergoeding gegeven voor het uitrijden van ruige mest op percelen met de volgende pakketten:

  • Grasland met rustperiode;
  • Kruidenrijk grasland;
  • Extensief beweid grasland;
  • Hoog waterpeil.

De hoeveelheid ruige mest die jaarlijks uitgereden moet worden ligt tussen de 10 en 20 ton per hectare. De periode van uitrijden voor een vergoeding loopt van 1 februari tot en met 31 augustus. Heeft u percelen met een rustperiode, dan mag u niet uitrijden in deze rustperiode.

Legselbeheer op gras- en bouwland 3 dagen na uitvoeren beheer  
Beheer landschapselementen 14 dagen na afronden beheer  

Meldingsformulier uitrijden ruige mest Meldingsformulier legselbeheer op gras- en bouwland Meldingsformulier beheer landschapselementen