Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Meerjarige vogelakkers een groot ecologisch succes

Een tweejarig onderzoeksproject in Noord-Holland heeft aangetoond dat meerjarige vogelakkers een positieve bijdrage leveren aan het aantal dagvlinders, zweefvliegen en bepaalde soorten nachtvlinders. *4. Meerjarige vogelakkers die voor 75% uit luzerne en/of rode klaver en voor 25% uit natuurstroken bestaan, hebben primair het doel om in de zomer en winter voedsel te leveren voor akkervogels en te dienen als broedplaats. Het onderzoek toont echter bijkomende positieve ecologische effecten aan. Ons collectief heeft voor 2019 t/m 2021 160 ha aan nieuwe beheercontracten voor vogelakkers afgesloten.