Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

MAS-tellingen in winter- en broedtijd

Al enkele jaren wordt er in Brabant in een aantal kerngebieden voor agrarisch natuurbeheer intensief geteld. Vogeltellingen geven een beeld van de effectiviteit en aantrekkingskracht van maatregelen op boerenland op akkervogels. De gegevens, die verzameld worden door vrijwilligers, worden o.a. gebruikt om trends van boerenlandvogels te berekenen. Alleen door te tellen kan er een goede vergelijking worden gemaakt tussen gebieden met en zonder beheermaatregelen. De tellingen geven een beeld van dichtheden, verspreiding en soortenrijkdom op het boerenland. Ook zoogdieren worden met deze tellingen meegenomen. In Brabant wordt in enkele gebieden, zoals Heeze-Leende, Steenbergen, Oude Doorn, Genderen, Keent en de Bleken al enkele jaren geteld. Sinds de winter van 2023 is in een zestal gebieden een telling opgestart.

Zo zijn vrijwilligers sinds december 2023 aan het tellen in Rucphen, Drimmelen, op de Rielse Heide en in de Vughtse Gement, in Heeze-Leende (Groote Heide) en Gemert. De vrijwilligers volgen een puntentelling, dus verplaatsen zich door het gebied van punt tot punt, waarbij op elk punt tien minuten wordt geteld. Daarbij worden beheereenheden niet doorkruist. Waar nodig voor een effectieve telling worden percelen betreden, waarbij bijvoorbeeld langs slootkanten wordt gewandeld om naar een telpunt te komen. In de winter worden drie à vier rondes geteld, en in de lente/zomer ook vier.