Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Mary Fiers houdt bomvolle zaal muisstil

Woensdagavond 21 februari was Mary Fiers uitgenodigd bij Collectief Midden Brabant voor een themalezing na de ledenraadsvergadering. Onder grote belangstelling nam Mary haar publiek mee in de wereld van het Groen Ontwikkelfonds Brabant, kortweg GOB.

GOB is in het leven geroepen om, ondanks terugtrekken van de landelijke overheid, het NatuurNetwerk Brabant (NNB) te realiseren. Daar kunnen we gerust trots op zijn! Dit NNB is gebaseerd op de oude EHS, maar doordat het flexibeler ingezet wordt komen er meer mogelijkheden bovendrijven. Mary wist haar gehoor ervan te overtuigen dat het GOB bereikbaarder is dan gevreesd en dat het GOB bereid is innovatief mee te denken in transacties met inzet van geld en grond. Wist u dat onder voorwaarden bijdragen van 50% tot 85% van de grondwaarde mogelijk zijn?

In haar directe stijl riep Mary de aanwezigen op: ‘Stel die vragen!’, ‘Bel ons voor advies!’ en ‘de adviseur kan met u aan de keukentafel komen zitten.’

de zaal bleef geboeid…

Mary bracht ook verrassende combinaties mee: Realisatie van natuur met zorg, met voedselproductie, met recreatie, maar ook met energieopwekking. Momenteel wordt er nagedacht hoe een overbrugging gevonden kan worden voor vroegtijdige stoppers, bv. in de vorm van tijdelijke energieopwekking. Daarbij wordt dan gedacht aan een zonnepanelenweide, maar dan wat ruimer ingevuld, waar in een aangepaste dichtheid, zonnepanelen renderen gedurende een periode van bv. 15 jaar, terwijl de grond zich alvast ontwikkelt tot natuur. GOB wil meedenken!

En ze komen niet met lege handen:

GOB heeft Geld, Grond en Goede adviezen

om de initiatiefnemer mee op weg te helpen.

De toehoorders bleven nog geruime tijd napraten.

www.groenontwikkelfondsbrabant.nl