Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Mag ik me even voorstellen: Jan van der Biezen.

Overbodig voor de leden van onze eigen ANV: d’n Beerse Overlaet, waarvan ik zo’n 15 jaar voorzitter ben en waar de weidevogelbescherming al lang het belangrijkste werkterrein is. Daarnaast hebben we activiteiten gehad op het gebied van Stika en ganzenbeheer, en hebben we een tijd brandrode koeien gehad voor beweiding van natuurgrasland.

Minder overbodig voor de leden van Collectief Oost-Brabant, waar ik vanaf het begin (2015) in het bestuur zit en door de vrij plotselinge en tragische dood van onze voorzitter Herman Wijdeven, voorzitter geworden ben. Herman heeft ons bestuur en ons collectief dusdanig goed vormgegeven dat ik daarmee op een soepel rijdende trein gesprongen ben.

In het geheel niet overbodig natuurlijk voor de leden van Midden en West-Brabant. Enkele zullen mij wellicht nog kennen vanuit mijn ZLTO-bestuursperiode, maar onbekendheid zal overheersen. Bij deze een tip van de sluier. In 1983 zijn we in de Nulandse polder gestart met een jongveeopfokbedrijf, wat door de melkquotering in 1984 niet zo’n geweldig plan bleek. Na 8 jaar “strubbelen” hebben we het omgezet naar rosé-kalveren en een beetje vleesvarkens. Die laatste tak hebben we nog 2 keer uitgebreid en in 2007 zijn we met de kalveren gestopt. In 2016 hebben we het varkensbedrijf verkocht, zodat we nu alleen nog akkerbouw en grasland, gedeeltelijk met ANB-overeenkomsten, hebben. Sinds die tijd wonen we ook weer in het dorp, waar Gerry en ik nu de tijd hebben om af en toe op onze 5 kleinkinderen te passen.                                                                                                                               Bestuurlijk is de meest actuele verandering dat ik ook in het algemeen bestuur van Boerennatuur Herman Wijdeven opgevolgd ben als vertegenwoordiger van Noord-Brabant. Ik hoop daarin bij te kunnen dragen aan de toekomstkansen van onze zo mooie agrarische sector.

Jan van der Biezen voorzitter Collectief ANB Oost-Brabant