Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Ledenraad Collectief ANB West-Brabant

Collectief ANB West-Brabant hield op 8 juni j.l. haar ledenraad in de Menmoerhoeve te Etten-Leur. Spreker op de avond was de voorzitter van BoerenNatuur Nederland Alex Datema. Vanuit het collectief hadden 60 deelnemers aan ANLb de moeite genomen naar de inleiding van Alex te komen luisteren. Zij zullen hier geen spijt van gehad hebben. De inleiding leverde onder de lezing al vragen op en als mooie bijkomstigheid een lange nazit tot na elf uur. Een ding was zeker, het zal Alex zelf geweest zijn die als laatste de dekens terugzag op ondertussen 9 juni. De nazit zal zeker te maken hebben met de prikkeling die in de inleiding geboden werd. Dat was niet te lang terugkijken maar naar wat wil de samenleving naast voedselproductie nog meer van de sector en hoe kan daarop worden geacteerd. Hoe hangen we er een verdienmodel aan. De inleiding bood een inkijk in de richtingen en dat leverde gesprekstof op tot in de late uren. 

Presentatie voorzitter BoerenNatuur Nederland Alex Datema

Foto: Alex Datema in gesprek is met de deelnemers aan ANLb.