Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Landelijke ANLb dag, goed voor onderlinge contacten

Vrijdag 7 april stonden de deuren van Hogeschool Larenstein te Velp wagenwijd open voor de Landelijk ANLb dag met de mooi naam ‘Succesvol Boeren met Natuur, ontmoet de Praktijk’. De organisatie was in handen van Boerennatuur.nl en Vogelbescherming.

Na een warm welkom door Fred Wouters, directeur Vogelbescherming en Alex Datema, voorzitter Boerennatuur.nl, volgde een gesprek met 2 boeren over hun overstap naar Natuurinclusief boeren. In hun ogen is het de kunst om de bedreigingen die op de landbouw afkomen om te buigen naar nieuwe kansen, die een meerwaarde voor je bedrijf kunnen betekenen als je in staat bent mee te bewegen. Een spannende stap die veel voldoening geeft, als je eenmaal om bent.

Vervolgens was er, in 3 sessies, een keur aan presentaties en workshops te volgen, waar ieder zijn onderwerpen wel in kon vinden.

boodschap van de dag

In alle onderwerpen klonk luid en duidelijk de wens door om natuur- en landschapsbeheer in de bedrijfsvoering op te nemen en duurzaam te produceren, maar de boodschap van de dag was toch wel: ‘Consument, spreek je uit!’, omdat aan duurzaamheid een prijskaartje hangt en de duurzaamheidsslag niet zonder de steun van de consument gemaakt kan worden. Boeren, consumenten, overheid, banken, zuivelbedrijven, supermarkten en inkoopcombinaties moeten zich bewust zijn van hun aandeel en hun verantwoordelijkheid voor de natuur in het boerenland nemen door net dat extraatje meer te investeren in een eerlijk product.

Bijzondere boeren

Tenslotte werden 11 bijzondere boeren en boerinnen voorgesteld aan het publiek. Elk van hen heeft zich onderscheiden met een ‘natuurinclusieve’ bedrijfsvoering, bloemenhulde voor allen, maar de grutto’s gingen naar Marcel Strijtveen, uit Molenbroekpoler en Marten Dijkstra uit AldeBoarn. Oudminister en boer Cees Veerman verwoordde het met ‘De jury maakt een diepe buiging voor deze voortrekkers’.

Akkerbouwer Peter Harry Mulder uit Muntendam en zijn partner Eline Ringelberg ontvingen een extra waardering: een eervolle vermelding vanwege de resultaten voor akkervogels.

De dag werd besloten met een borrel om nog even met oude en nieuwe contacten te klinken.ANLb