Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Investeren in natuur loont

 

 

 

 

 

 

 

 

Het afgelopen jaar  is er weer volop geïnvesteerd in het weidevogelgebied van de Beerse Overlaat. Dit gebied ligt midden in de polder die tussen Den Bosch en Ravenstein ligt tussen de Maasdorpen en de A59/A50, en is zo’n 7000ha groot.

Weidevogelstand opkrikken is succesvol
Al ongeveer 25 jaar wordt in dit gebied gepoogd de weidevogelstand op te krikken, welke in heel Nederland flink onder druk staat. Boeren en vrijwillige vogelaars, verenigd in de Agrarische Natuurvereniging d’n Beerse Overlaet, Brabants Landschap en de overheid slaan hier de handen ineen. En met succes, want de laatste tijd stijgt het aantal kritische soorten hier tegen de landelijke trend in.
Grutto, wulp, tureluur en ook de kievit waarderen de inzet die
gepleegd wordt.

Inzet en samenwerking
Die inzet bestaat voor een groot deel uit inzet van mensen, maar ook uit investeringen. Investeringen zoals vergoedingen aan boeren die hun gras later maaien, niet bemesten of bespuiten en kruidenrijke graslanden beheren i.p.v. productiegrasland. Daarnaast worden er ook ingrepen gedaan in het land zelf. Het is nl. zo, dat weidevogels graag nat of drassig grasland hebben met liefst in de buurt wat kruidenrijke percelen omdat dat zorgt voor insecten: hun voedsel. Om dat te bereiken worden er percelen verlaagd of voorzien van een walletje rondom, zodat er water op gezet kan worden. Die ingrepen plus de pompcapaciteit installeren kosten een hoop geld. Gelukkig zijn hiervoor subsidieverleners als provincie Noord-Brabant, de Nationale Postcodeloterij en Brabants Landschap, want zonder deze vormen van boerennatuur zou het niet lukken om de vogelstand in dit gebied zó te stimuleren.