Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Inspirerend bedrijfsbezoek Natuurinclusieve Landbouw Heeswijk Dinther

Veel belangstelling voor Natuurinclusieve landbouw
11 oktober vond op het bedrijf van de familie Pennings een inspiratie avond plaats. Dit was in het kader van Natuurinclusieve Landbouw (NiL). Aan belangstelling geen gebrek, maar liefst 35 mensen. Reden voor de organisatie om na het bedrijfsbezoek, uit te wijken naar de zaal van Imkerij ’t Polleke, een paar honderd meter verder op. Want de keuken van Pennings was veel te klein om alle gasten te ontvangen. De gasten kregen uitleg van de heer Pennings over hoe hij de omschakeling ter hand neemt. Pennings is al ver met de omschakeling van gangbaar naar natuurinclusief en kringloop landbouw. Hij mest Brandrode runderen af die geboren zijn in het AA-dal. Met natuurlijke producten van het eigen bedrijf. Bij slagerij Pennings in Veghel komt het vervolgens te koop als AA-dal Brandrood vlees. Een uniek en smakelijk stukje vlees, met de natuur als basis. Een streekproduct pur sang!

Uniek concept verkoop boerderijproducten
Marijke Koenen ontwikkelde een uniek concept om varkensvlees aan de man te brengen. Helaas was zij verhindert om haar boeiend betoog zelf te houden. Niettemin mocht haar verhaal gebruikt worden voor deze avond. En dat was een echte eyeopener voor de aanwezige boeren. Velen van de boeren hebben moeite om hun producten goed aan de man te brengen. En dat is nu net de sleutel tot succes, wanneer een boer zijn bedrijf om wil schakelen naar NiL. De natuur de ruimte geven op de boerderij en extensiveren, zonder de boerderijproducten zelf aan de man te brengen, is erg lastig.

Omschakeling gangbare veehouderijbedrijven Oost Brabant
Martien Mols zette uiteen hoe de provincie boeren die om willen schakelen tegemoetkomt. De provincie wil graag 40 natuurinclusieve agrarische bedrijven met toekomstperspectief in de komende drie jaar. Hierbij wordt gedacht aan omschakeling van gangbare veehouderijbedrijven buiten het Brabants natuurnetwerk.

Hiertoe worden een drietal middelen ingezet.

  • Boeren die om willen schakelen krijgen ondersteuning van de coaches. Die helpen hen bij het maken van en omschakelplan.
  • Als dat omschakelplan goed is, krijgt de boer 10.000 euro subsidie. Daarmee kan het een erkend bureau een businessplan laten maken.
  • Ook heeft de provincie 30 miljoen gereserveerd om boeren te helpen extensiveren. Een plan hiervoor wordt komende maanden uitgewerkt. Het komt erop neer dat een boer eigen grond verkoopt aan de provincie en het in erfpacht terugkrijgt. Met het geld dat hij zo cash krijgt, kan hij grond naar keuze kopen in de buurt.

Interesse?
Bent u ook geïnteresseerd in omschakeling naar natuurinclusieve landbouw.
Neem dan contact op met één van de coaches:
https://boerennatuurbrabant.nl/natuurinclusief/