Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Inspiratie bijeenkomst West-Brabant

Menmoerhoeve Etten-Leur 7 februari jl.
De vele veranderingen die op het boerenerf neerdalen vragen om overleg met partners en deskundigen die deze veranderingen tot hun dagelijks werk maken. Dit is reden een bijeenkomst te houden voor bestuurders van ZLTO, ANV’s en Collectief ANB West-Brabant. De avond is gericht op intensivering van de samenwerking binnen provincie Noord-Brabant op het terrein van landbouw en agrarisch natuurbeheer.


De opbouw van de avond:
1. Landelijk programma natuur door Thijmen Hoogendijk van ZLTO.
2. Natuur inclusieve landbouw (NIL) akkerbouw Brabant door Erik van Moorsel (ZeeBra)
3. Opzet en werking en ontwikkeling van de Collectief ANB West-Brabant door Minette van Straver.


Na de vele informatie volgde een geanimeerde discussie onder leiding van het duo Hoeksema/Straver.
Van de vele opmerkingen en aanbevelingen een kleine opsomming:
– overleg regelmatig met partners die invloed hebben op het boerenerf, ook al lijken deze tegenstrijdig.
– gebiedsgerichte aanpak is essentieel.
– betrek de jonge boeren erbij, dit kan ook via het NAJK.
– biedt gastcolleges aan bij MAS en HAS over natuur en landschapsbeheer.
– vanuit de organisaties maximaal ontzorgen aan de keukentafel.
– communiceren, begin een column in Nieuwe Oogst over het werk van de collectieven.


De algehele conclusie was dat het een initiatief is dat herhaald moet worden.

Afbeelding: Inspiratie bijeenkomst West-Brabant