Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Informatie uit de vergadering van de 40 collectieven

De nieuwsbrief is een goed instrument om de achterban op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen BoerenNatuur (BN) landelijk. Ter opfrissing, BN is opgericht in 2015 met als doel het faciliteren en ondersteunen van de leden op het gebied van uitvoering van ANLb en het stimuleren van meer natuur inclusieve (NIL) landbouw in Nederland. Het ANLb vindt plaats in de zogenoemde leefgebieden, (NIL) landbouw gaat al breder. 

Nu 6 jaar verder zien we dat de collectieven zich ontwikkelde tot een serieuze gesprekspartner met waterschappen, TBO’s, gemeenten etc. Ontwikkelingen op het gebied van klimaat, stikstof, Co2 en biodiversiteit zorgen voor een stroomversnelling in de sector. BN ziet dit op zich afkomen en vormde een werkgroep die een antwoord moet geven op het door ontwikkelen van de organisatie. De bevindingen van de werkgroep zijn door de Brabantse collectieven besproken en worden verder uitgewerkt. In grote lijnen komt het er op neer dat het takenpakket van BN en daarvan afgeleid van de collectieven breder en omvangrijker zal worden. De halfjaarlijkse vergadering van de 40 collectieven op 23 november kende daarom een aantal voorstellen die terug te voeren zijn op de hierboven genoemde zaken.

  1. Aanpassen van de statuten aan gewijzigde wetgeving en uitbreiding van de taken
  2. Het uitbreiden van de formatie met 0,9 om een persoon aan te trekken die de collectieven kan ondersteunen bij NIL
  3. Uitbreiding met 0,6 voor aanstelling coördinator bedrijfsvoering ter ondersteuning van de directeur.
  4. Plus enkele overige zaken zoals professionalisering werkprocessen.

BN werkt ondertussen aan de strategie voor de periode van 2022 tot 2027. Hiervoor zullen leden maar ook niet leden, lees deskundige, worden geraadpleegd.

Boeren hebben de oplossing voor een deel van de klimaatproblemen. Daar heb je sterke organisaties voor nodig die gedragen worden door haar leden. BN en de collectieven bereiden zich hier op voor. De hierboven genoemde processen werden door de voorzitter Alex Datema tijdens de halfjaarlijkse vergadering van de 40 collectieven genoemd. Verdere professionalisering en uitbreiding van fte werden dan ook besproken en in de begroting van 2022 opgenomen en goedgekeurd. Ik sluit af met de opening van de voorzitter die herhaalde dat er geen reden te bedenken zijn de reeds ingeslagen weg van BoerenNatuur niet te vervolgen!

Afb: De vergaderlocatie van BoerenNatuur en NAJK