Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

In memoriam Herman Wijdeven

Ons overviel afgelopen vrijdag 25 oktober, het droevige bericht dat onze voorzitter Herman Wijdeven na een erg kort ziekbed onverwacht is overleden.

Het is voor ons moeilijk te vatten dat Herman, die nog volop in het leven stond, er niet meer is.

Herman was iemand met grote bestuurlijke ervaring. Als afgevaardigde van ANV Raamvallei was hij vanaf de start in 2014 betrokken bij de oprichting van de Coöperatie Collectief Agrarisch Natuurbeheer Oost Brabant. Al snel hanteerde hij hier op bekwame wijze de voorzittershamer. Ondanks de vaak ingewikkelde materie voelde Herman zich, dankzij zijn inzet,  thuis in de wereld van agrarisch natuurbeheer en nam hij namens de Brabantse Collectieven zitting in het bestuur van BoerenNatuur.

Goed voorbereid leidde Herman iedere vergadering met respect voor iedereen. Met gevoel voor humor, alle e-mails, uitgeprint, onder handbereik, en de eindtijd in de gaten houdend, werkte Herman de agenda af. Hij was er trots op dat “zijn“ bestuur vanaf de start een ongewijzigde samenstelling kent en er een fijne en coöperatieve sfeer heerst. Trots was hij zeker ook op de bereikte resultaten en de groeiende belangstelling voor het agrarisch natuurbeheer.

Onze voorzitter te moeten missen is een groot verlies en enorm triest. Onze gedachten gaan uit naar Diny, en verdere familie en naasten.

Bestuur Coöperatie Collectief Agrarisch Natuurbeheer.