Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Woord van de voorzitters. In de spiegel kijken

In midden Brabant mogen wij terugkijken op een succesvolle; ‘Dag van het Collectief’.

Allereerst is er terug gekeken wat we hebben doorgemaakt sinds 2015, de oprichting van het Collectief. Na een lastige start staan we er nu echt.

Vervolgens vooruitzien. Dan kunnen we constateren dat we een stormachtige ontwikkeling gaan doormaken. De 40 collectieven in Nederland zijn bij uitstek de organisaties om geld van de overheid naar de boer te brengen. Vooral omdat wij de taal spreken en het vertrouwen hebben van de boeren. Onze leden zullen zich steeds meer gaan realiseren dat hun inkomen niet enkel uit de markt, maar ook uit maatschappelijke bijdragen gaat komen.

Hierbij is het belangrijk dat we durven geloven in Verandering. Alle signalen wijzen hiernaar. Ook al vinden we het nog zo onredelijk; het gaat gebeuren. Je kunt er maar beter in meegaan. Urgentie daarbinnen = geld verdienen is een must.

Behalve dat voedsel produceren onze drijfveer moet blijven, gaan we onze bedrijfsvoering aanpassen aan de wens van de samenleving. En deze zal ons daarvoor gaan belonen.

Volhoudbaarheid wordt onze nieuwe missie. Rentmeesterschap, waarbij economie en ecologie samen ons inkomen gaan vormen.

Velen van u gaan steeds vaker nadenken en puzzelen. Zorg ervoor dat je dat niet alleen doet. Dan ga je er niet uit komen.  Daar is deze transitie te ingewikkeld voor.

Zoek iemand, met kennis, om samen in de spiegel te kijken.


De presentatie waar onze landelijk voorzitter Alex Datema mee door het land trekt is die spiegel waar we in kijken. Verder een terugblik op onze eigen jonge geschiedenis maar ook ervaringen die het vermelden waard zijn. 

Namens de voorzitters van de drie collectieven 

Foto: Water spiegeling