Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Impuls voor de ANV’s en PLV’s in Midden-Brabant

Even terug naar 2016: Bij de start van het ANLb zijn de Collectieven opgebouwd vanuit de regionale agrarische natuurverenigingen (ANV) en plattelandsverenigingen (PLV). Voor het goed functioneren van het ANLb zijn goede verbindingen tussen bestuur en leden van groot belang. De verenigingen spelen daar een belangrijke rol in; we moeten elkaar vlot weten te vinden.

Collectief Midden (CMB) zet de komende periode in op verbetering van de communicatie met een kwartet aan mogelijkheden, bedoeld om de verenigingen wat meer slagkracht te geven. De ANV’s en PLV’s zijn hierover ingelicht, maar maak er vooral gebruik van! 

  • Voucher:

Voor elk van de verenigingen ANV/PLV in Midden-Brabant ligt een voucher klaar om te besteden aan een activiteit voor de leden. Heb je een leuk idee, nu kan het! Een avond met een spreker is een optie, of een cursus voor de leden, maar ook een aanzet tot verbetering van de website. De voucher kan nog dit jaar opgevraagd en besteed worden tegen overlegging van de nota’s vóór 15 december as. bij leo.van.lierop@hetnet.nl  Als tegenprestatie wordt een verslagje en een foto van de activiteit gevraagd. Ook voor volgend jaar is budget beschikbaar.

  • De veldmedewerker op bezoek:

Elk van de verenigingen in Midden-Brabant kan jaarlijks een bezoek van de veldmedewerker aanvragen ter informatie van de leden. Nodig hem uit voor je ledenvergadering of thema-avond. Hij vertelt over de mogelijkheden met ANLb en STILA en gaat graag in op jullie vragen. Richt je aanvraag aan nelisklaasen@gmail.com

  • Infopanelen randenbeheer: 

Om aandacht te vragen voor de fraaie bloeiende kruidenranden kunnen infopaneeltjes op A3-formaat aangevraagd worden, om op een paaltje in de rand te plaatsen als die op haar mooist is. De eerste 20 paneeltjes worden door CMB bekostigd, voor de overige paneeltjes betalen de deelnemers een vergoeding (28 euro). Dank aan Collectief Oost die het ontwerp voor het paneeltje beschikbaar heeft gesteld. Vraag het aan bij leo.van.lierop@hetnet.nl .

  • Fotowedstrijd:

Een mooie bloeiende rand oogst waardering. Wat is er dan mooier dan dit beeld vast te leggen? De penningmeester van CMB zet (persoonlijk) een aardige premie op de drie mooiste foto’s. Bij voorkeur met het paneeltje en met kinderen in beeld. Stuur je foto’s in naar m.leesberg@gmail.com vóór 15 december (max 3 Mb). We willen de foto’s graag kunnen gebruiken voor publicaties.

Daarnaast wil het bestuur van CMB graag weten wat er leeft in de verenigingen. De komende weken benaderen wij de besturen van de ANV’s en PLV’s voor een afspraak om te horen wat jullie bezighoudt in de regio’s.

Wij hopen dat deze opties een positieve bijdrage kunnen leveren aan het mooie werk van de ANV’s en PLV’s in Midden-Brabant.

Meer info: m.leesberg@gmail.com