Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Ik zal me even voorstellen…..

Ik ben Louis Hermanussen en ik heb een melkveehouderij met een akkerbouwtak in Velp, gemeente Grave. Onlangs is mijn 26-jarige neef toegetreden tot mijn bedrijf nadat hij de HAS heeft afgerond.

In onze bedrijfsvoering doen we mee aan biodiversiteit door de aanleg van vogelakker,kruidenrijke akkerranden en legselbeheer.

Ik vind het belangrijk dat wat we doen op dat gebied ook kenbaar maken aan anderen. Wij doen dat onder andere door het plaatsen van presentatieborden.

Ik ben al enkele jaren bestuurslid van ANV Raamvallei, wat ik met plezier doe. Daarin heb ik fijn samengewerkt met Herman Wijdeven. Door zijn plotselinge overlijden zijn de taken binnen ANV opnieuw verdeeld en ben ik als bestuurslid afgevaardigd naar het Collectief Oost Brabant. Ik wil hier graag mijn bijdrage aan gaan leveren.

Louis Hermanussen bij zijn perceel met infopaneel: “Inzaaien voor biodiversiteit”