Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

Het veld in met bestuur en coördinatoren

Betrokkenheid bij het collectief betekent veel vergaderen door bestuur en coördinatoren. De onderwerpen betreffen dan alle ins en outs van agrarisch natuurbeheer in de brede zin van het woord. Dat maakt schatplichtig de vergaderruimte te verruilen voor veldbezoek. Bestuursleden van collectief West-Brabant met de gebied coördinatoren deden dat op 4 oktober in het gebied rond Woensdrecht. Ernst Verwer leidde de deelnemers rond langs een grote verscheidenheid aan ANLb-akkers. Steeds was er uitleg over de achtergronden van waarom dit pakket op deze locatie en ontstond discussie over wat er te zien was. Bijzonder van dit gebied is dat delen ervan onder de noemer van Brabantse Wal vallen. Dit gebied van zand, de vroegere Scheldeoevers, torent tot wel 40 meter boven NAP en zorgt voor een heel eigen biotoop. Het drukt water naar de lagere delen die daardoor minder geschikt zijn voor rooigewassen maar wel voor natuurontwikkeling. Steeds meer landgebruikers zien hier ook het nut van in en bieden daardoor aan akkervogels en insecten biotoop. De gebiedsgerichte aanpak ligt nu op de tekentafel. Verdere uitbreiding van agrarisch natuurbeheer zal hier een plek in kunnen vinden omdat de eerste ervaringen positief zijn. De middag werd afgesloten met een gezamenlijk diner. Voor twee van de coördinatoren was het een afscheid en daarmee een geslaagde middag.