Agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Brabant

Vorige slide
Volgende slide

HAS studenten doen onderzoek bij ANB Oost.

Vier eerstejaars HAS studenten doen onderzoek doen bij Collectief ANB Oost-Brabant. Hun onderzoek loopt van februari tot eind mei 2019. Jan Ottens gaat ze begeleiden. ANB Oost-Brabant wenst ze een fijne en leerzame stage toe.


Op het proefperceel in Agroproeftuin de Peel is 2,5 ha ingericht met het pakket ‘vogelakker’. Bij deze proef zijn de natuurbraakstroken vorig jaar ingezaaid met 3 verschillende mengsels: het standaard mengsel zoals voorheen gebruikelijk, een nieuw meerjarig mengsel en een nieuw éénjarig mengsel.


De studenten gaan de volgende zaken mee onderzoeken:

  • Welke soorten planten in het meerjarig mengsel zijn dit jaar weer opgekomen.
  • Voor- en nadelen éénjarig mengsel.
  • Kosten per soort mengsel over de jaren heen
  • Welke vogels komen op de vogelakker af.
  • Welke insecten (bijen en vlinders) en welke kevers komen erop af.

Interessant zijn de solitaire bijen: Hoe snel weten die zo’n plantenrijkdom te vinden?


Foto: vlnr. Lindsey Ooms, Ivo Snels, Mark Hillaert, Colin Kalisvaart